Merking av storfe

 • Nytt produsentnummer i deler av landet, og dyreholds-ID på storfe fra 1. januar

  (Sist oppdatert 10.12.19) Fra og med 1. januar 2020 vil store deler av landet få nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene vil som følge av dette få nytt produsentnummer. Alle storfeprodusenter har nå fått tildelt dyreholds-ID fra Mattilsynet. Kalver født etter 1. januar 2020 skal merkes med øremerker med dyreholds-ID.

 • Øremerking av storfe

  (Sist oppdatert 03.09.19) Hvilke regler gjelder? Her finner du er presentasjon fra OS ID og lenker til Mattilsynet og forskrift.

 • Slik setter du i det elektroniske storfemerket

  (Siste endret 07.01.19) Storfenæringa har innført krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk; det vil si ha RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene. Riktig plassering er viktig så dyret ikke mister merket.

 • Elektronisk øremerking av storfe

  (Sist endret 04.01.19) Storfenæringa har innført krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk – ha RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene. Tiltaket innføres for å effektivisere arbeidet med identifisering, feil- og endringshåndtering i forbindelse med innmelding og slakting.

 • Sikre riktig informasjon om slaktedyr

  (Sist endret 10.01.18) I 2010 kom ei ny forskrift: "Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt". Den blir ofte kalla "Hygieneforskriften", og skal blant anna sikra at vi har riktig identitet på dyra når dei kjem inn til slakt, og at vi ikkje slaktar dyr som har restriksjonar på grunn av behandling.

 • Plasser RFID-storfemerket i venstre øre

  (04.12.17) Bransjen har ønsket en felles regel for plassering av det elektroniske storfemerket i venstre øre, dette forenkler plassering av elektroniske lesere både ute hos bonden og på slakteriet.

 • Elektroniske storfemerker som faller ut?

  (23.03.17) OS ID har de siste par årene fått henvendelser fra storfeprodusenter om at flere øremerker enn før knekker og mistes. – Vi har i denne perioden gjort analyser av merker og besetninger som har hatt disse utfordringene, og forbedret merkene, sier salgssjef i OS ID, Pål Kjellesvig Dalløkken.

 • Hva hvis dyr mister øremerke

  (19.11.12, endret 26.05.14) Hva skjer når dyret mister øremerke (øremerker) like før levering til slakt, det vil si etter at det er innmeldt til slakting og det er så kort tid at man ikke får bestilt nytt øremerke til dyret? Her er et svar på hvordan dette skal håndteres i forhold til slakting.

 • Slutt på hvite øremerker for storfe

  (27.08.12, endret 22.08.13) Fra og med 1. januar 2013 vil det ikke lenger være nødvendig med ekstra merking av storfe som flyttes fra en besetning til en annen. Når storfe meldes inn til slakt, er det opprinnelsesmerke som skal brukes (gult merke). Dette gjelder også for dyr født før 1. januar 2013.