Merking av storfe

 • Øremerking av storfe

  (Sist oppdatert 01.08.23) Hvilke regler gjelder? Her finner du lenker til Mattilsynet og forskrift, samt OS ID / MSD Animal Health.

 • 3 tips til riktig påsetting av øremerker for storfe

  (Siste endret 13.12.21) Det er av og til diskusjoner på ulike sosiale medier om storfe som mister merker, og for enkelte er dette et problem. Med riktig plassering i øret og bruk av riktig tang og nål, gjør du en viktig innsats for at øremerkene skal sitte så godt i øret som mulig.

 • Krav til elektronisk øremerking av storfe

  (Sist endret 04.01.19) Storfenæringa har innført krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk – ha RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene. Tiltaket innføres for å effektivisere arbeidet med identifisering, feil- og endringshåndtering i forbindelse med innmelding og slakting.

 • Plasser RFID-storfemerket i venstre øre

  (04.12.17) Bransjen har ønsket en felles regel for plassering av det elektroniske storfemerket i venstre øre, dette forenkler plassering av elektroniske lesere både ute hos bonden og på slakteriet.

 • Elektroniske storfemerker som faller ut?

  (23.03.17) OS ID / Animal Health har de siste par årene fått henvendelser fra storfeprodusenter om at flere øremerker enn før knekker og mistes. – Vi har i denne perioden gjort analyser av merker og besetninger som har hatt disse utfordringene, og forbedret merkene, sier salgssjef i OS ID / Animal Health, Pål Kjellesvig Dalløkken.