Plasser RFID-storfemerket i venstre øre

(04.12.17) Bransjen har ønsket en felles regel for plassering av det elektroniske storfemerket i venstre øre, dette forenkler plassering av elektroniske lesere både ute hos bonden og på slakteriet.

OS ID / MSD Animal Health informerer i sine filmer at det elektroniske merket skal plasseres i venstre øre grunnet ønsket fra bransjen.

Det er ikke et krav i forskriften om dette, så vi kan ikke pålegge noen å følge anbefalingen, men ved håndtering av storfe som har merket plassert i "feil" øre kan det i verste fall føre til farlige situasjoner. Det skaper også problemer for kjøpere av livdyr, som har f.eks. kraftfôrautomat der leser er plassert for å lese av venstre øremerke.

Plasser merket riktig

OS ID / MSD Animal Health har laget en film om hvordan du setter på det elektroniske storfemerket. Filmen kan du se på www.osidbloggen.no, eller på medlem.nortura.no/merking av storfe.

 

 

 

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)