Mikrokurs transportegnethet og ivaretagelse av dyrevelferd ved lasting/lossing og transport

(02.07.21) Som alle har fått med seg så er det mye oppmerksomhet omkring dyrevelferd om dagen. Tillit til at vi har god dyrevelferd i alle ledd av verdikjeden har vært- og vil framover være en forutsetning for norsk husdyrproduksjon og norske forbrukeres vilje til å kjøpe norsk kjøtt, egg og melk.

Av: Karin Røhne, leder for tilførsel og rådgivning i Nortura

Norsk regelverk for dyrevelferd er blant de strengeste i verden, det er vi stolte av og det er en forutsetning for et høyere prisnivå i Norge, samt et godt tollvern for norske produkter. Når vi sier at samfunnet og forbrukere skal være trygge på at dyr skal ha det bra i Norge så er regelverksetterlevelse garantien for dette.   

I Nortura har vi jobbet mye med sikring og dokumentasjon av god dyrevelferd sammen med dere som leverer til oss over mange år. Det fokuset vi har sett nå i vår, dessverre med eksempler på regelverksbrudd og dårlig dyrevelferd, viser at dette arbeidet har vært viktig og det kommer i fortsettelsen til å være viktig.

Dyrs egnethet for transport

Et område der vi opplever en del usikkerhet handler om den delen av dyrets liv som innebærer transport, mellom besetninger, til/fra beite og inn til slakteri. Et dyrs egnethet for transport- og de fysiske forholdene knyttet til utlasting/opplasting/lossing og sjølve transporten er avgjørende for hvorvidt transporten vil være en akseptabel belastning i forhold til dyrs velferd.

Det er et detaljert regelverk rundt transportegnethet og sjølve transporten, fordi dette er et kritisk punkt i forhold til dyrevelferd. Myndighetene ved Mattilsynet har økt oppmerksomheten rundt transportegnethet og transport. Alle dyr inn til slakteri blir kontrollert og brudd med regelverket kan gi til dels kraftige bøter for så vel bonde som for transportør.  

Digitalt mikrokurs

Animalia har etter initiativ fra Nortura, laget et digitalt mikrokurs med praktisk informasjon og gode eksempler på hva man bør være ekstra oppmerksomme på i forhold til driving av dyr, samt lasting og lossing. Formålet er å skape en større trygghet for deg som bonde, for våre sjåfører og for våre ansatte. Vi vil på det sterkeste oppfordre til at du setter av 10 – 20 min. av din tid til å gå igjennom kurset, du finner det ved å klikke på lenken under.

Mikrokurs transportegnethet og ivaretagelse av dyrevelferd ved lasting/lossing og transport

Skulle du føle deg usikker på om alt er på stell hos deg for å ivareta god dyrevelferd og sikkerhet for så vel dyr som mennesker i forbindelse med utlasting av dyr så må du gjerne ta kontakt med rådgiveren din for en gjennomgang og praktiske råd og tips. Ofte er det ikke så store justeringene som skal til for å gjøre forholdene enda bedre.

I Nortura er vi er stolte av den jobben vi gjør sammen med dere for å sikre god dyrevelferd. Tusen takk for at du bidrar til dette arbeidet.

Relatert informasjon (ekstern)