Skjema for livdyr storfe

Nedenfor finner du skjema som er i bruk for livdyr på storfe.

Skjema for innmelding av melkeproduksjonsdyr (Excel)

Skjema for innmelding av melkeproduksjonsdyr (PDF)

Skjema for innmelding av kjøttfe (Excel)

Skjema for innmelding av kjøttfe (PDF)

Skjema sendes til din livdyrformidler eller til medlem@nortura.no.

Andre skjema

Helseattest og egenærklæring (PDF)

Egenerklæring ved flytting av storfe eller svin til nytt dyrehold (PDF)

For direktelevering av kalv brukes nå Min side.