Søk:

Du er her: Hovedsiden / Storfe / Livdyrformidling /Helseattest og egenerklæring

Verktøylinje

Helseattest og egenerklæring for storfe

Storfe omsatt som livdyr skal som minimum følges av utfylt egenerklæring. Her er forklaring på hvordan du kan få tak i skjemaet.

Av: Erling Kimo, driftskonsulent livdyr

Kalv i skogen
Storfe som omsettes skal følges av egenerklæring. Foto: Grethe Damm Lyngstad
Storfe som omsettes skal følges av en egenerklæring som beskriver både besetningsstatus og individstatus.  Dette kravet gjelder også ved salg/leveranse utenom organisert livdyrformidling. Storfe over 12 mnd. skal, i tillegg til egenerklæring, følges av veterinær helseattest. Ved salg ut av veterinær region skal dyret uansett følges av helseattest. Vær oppmerksom på at kjøper i alle disse tilfellene kan kreve utvidet informasjon om status og individ.
 
Det er produsert et felles attestformular som kan benyttes til både egenerklæring og helseattest. Formularet er utviklet som ett samarbeid mellom formidlingsaktører, veterinære myndigheter og helsetjenester. Vi oppfordrer våre produsenter til å benytte dette formularet ved omsetning.
 
Erklæringen kan bestilles i blokker fra:
Helsetjenesten for storfe, TINE Norske Meierier
Postboks 58
1430 Ås
Tlf: 64 97 37 00
Faks: 64 94 37 20
 
Hvis du skal bestille skjema heter det: "1047. Attest ved omsetning av storfe". Det henvises til helsetjenestens hjemmeside for priser.
 
Skjemaet ligger også tilgjengelig for nedlasting på helsetjenestens hjemmeside.
Vær oppmerksom på at selger og kjøper skal ha ett eksemplar hver av attestene. Likeså skal livdyravdelingen ha ett eksemplar hvis de er involvert i formidlingen.
 
Omslaget har en enkel forklaring på utfylling av skjemaet.
 

Du må ha et program som kan lese PDF-filer for å åpne filene når etter du har kommet inn på Helsetjenestens nettside (f.eks. Adobe Reader som du kan laste her).