Biffakademiet

(Sist endret 18.10.19) Biffakademiet er et utdanningstilbud for produsenter innen spesialisert kjøttproduksjon. Tilbudet er et samarbeid mellom TYR og Nortura hvor målgruppen er produsenter med bra kunnskap og erfaring fra storfekjøttproduksjon, men som ønsker å utvide kunnskapen på dette området betydelig.

Limousin kun med kalv

Betegnelsen på dette tilbudet er Biffakademiet, og de som fullfører alle fire modulene kan kalle seg CanBIFF.

Biffakademiet skal ha et høyt faglig nivå hvor noen av lærerne er de beste fagfolka på sitt område i Norge. Kurset består av fire frittstående moduler.

De ulike modulene
Hver modul er knyttet opp mot et tema; ammekua, kalven, ungdyret og driftsledelse/økonomi.

Foredragsholderne er i hovedsak fagpersoner fra samvirkeorganisasjonene, men det vil være minst en ekstern foredragsholder og et innlegg fra en produsent i hver modul. Innen hver modul vil det være ett eller to tema som blir grundig belyst.

Samlinger
Samlingene har tidligere blitt lagt til Østlandet, Trøndelag og Rogaland. Vinteren 2018 og våren/høst 2019 blir modulene gjennomført i Trøndelag og i Hamar-området.

Høstens samling:

  • Modul 2 er gjennomført 16. - 17. oktober på Scandic Hamar Hotell  
  • Modul 3 på Malvik ble avlyst. På grunn av få påmeldte til Biffakademiet, Modul 3 på Malvik må vi dessverre avlyse denne. Vi vil imidlertid sette denne modulen opp igjen i løpet av våren, og håper da på flere deltagere.

Pris
Deltagere må betale kr. 2000,- i kursavgift for hver modul. Kursavgiften dekker foredragsholdere, kursmateriell og sosiale aktiviteter om kvelden. Ved påmelding blir det automatisk sendt ut faktura for kursavgift. Nortura reserver hotellrom og mat til påmeldte deltakere. Men hver enkelt deltaker dekker selv helpensjon/middag/dagpakker og gjør opp egen regning med hotellet før avreise om morgenen på dag 2. Se hotellpriser ved påmelding.

Flere detaljer om modulene;

» Modul 1 – Ammekua
» Modul 2 – Kalven
» Modul 3 – Ungdyret
» Modul 4 – Driftsledelse og økonomi