Biffakademiet – modul 4 utsettes

(Sist endret 25.11.20) Biffakademiet er et utdanningstilbud for produsenter innen spesialisert kjøttproduksjon. Tilbudet er et samarbeid mellom TYR og Nortura hvor målgruppen er produsenter med bra kunnskap og erfaring fra storfekjøttproduksjon, men som ønsker å utvide kunnskapen på dette området betydelig. 

Betegnelsen på dette tilbudet er Biffakademiet, og de som fullfører alle fire modulene kan kalle seg CanBIFF. Biffakademiet skal ha et høyt faglig nivå hvor noen av lærerne er de beste fagfolka på sitt område i Norge. Kurset består av fire frittstående moduler.

2020 har vært et rart år for alle. Koronatiltakene har vært nødvendige, men ført til at mange planlagte aktiviteter har blitt satt på vent. Det gjelder selvsagt også Biffakademiet. Vi fikk gjennomført Modul 3 i begynnelsen av oktober og hadde planlagt Modul 4 i løpet av januar. Men som vi alle har erfart har korona viruset ikke sluppet taket på oss, og tiltakene strammes inn. Selv om det er godt håp om å få smittetallene ned igjen, mener vi det vil være knyttet stor usikkerhet til hvordan situasjonen vil bli i januar. I forhold til hotell, foredragsholdere med mer, måtte vi ta en beslutning nå.

Vi har kommet til at det mest fornuftige blir å utsette gjennomføringen av Biffakademiet Modul 4.

Vi sikter nå mot å gjennomføre Modul 4 etter påske, rundt 15. april 2021. Da regner vi med at det meste av kalving er unnagjort, og normalt er ikke våronna kommet i gang for fullt enda. Endelig beslutning om dette vil vi ta i løpet av januar.

Vi håper vi er tilbake til en mer normal hverdag i løpet av året. Det betyr at vi planlegger å starte opp igjen med en ny runde (Modul 1) til høsten og Modul 2 på nyåret 2022.

De ulike modulene
Hver modul er knyttet opp mot et tema; ammekua, kalven, ungdyret og driftsledelse/økonomi.

Foredragsholderne er i hovedsak fagpersoner fra samvirkeorganisasjonene, men det vil være minst en ekstern foredragsholder og et innlegg fra en produsent i hver modul. Innen hver modul vil det være ett eller to tema som blir grundig belyst.

Pris
Deltagere må betale kr. 2000,- i kursavgift for hver modul. Kursavgiften dekker foredragsholdere, kursmateriell og sosiale aktiviteter om kvelden. Ved påmelding blir det automatisk sendt ut faktura for kursavgift. Nortura reserver hotellrom og mat til påmeldte deltakere. Men hver enkelt deltaker dekker selv helpensjon/middag/dagpakker og gjør opp egen regning med hotellet før avreise om morgenen på dag 2.

Flere detaljer om modulene;

» Modul 1 – Ammekua
» Modul 2 – Kalven
» Modul 3 – Ungdyret
» Modul 4 – Driftsledelse og økonomi