Biffakademiet med modul 1

(Sist endret 07.12.22) Vårt populære Biffakademi er et utdanningstilbud for produsenter innen spesialisert kjøttproduksjon. Kurset passer for både erfarne og ferske produsenter som ønsker å utvide kunnskapen innen produksjonen. Tilbudet er et samarbeid mellom TYR og Nortura. Modul 1 – Ammekua arrangeres i Hamar 11. - 12. januar.

Biffakademiet består av fire uavhengige moduler, det er mulig å bare delta på de modulene som er mest aktuelle på egen gård. De som fullfører alle fire modulene kan kalle seg CanBIFF. Biffakademiet skal ha et høyt faglig nivå hvor noen av lærerne er de beste fagfolka på sitt område i Norge. Kurset består av fire frittstående moduler. 

Modul 1 – Ammekua januar 2023

Arrangeres i Hamar, på Scandic Hamar 11. - 12. januar 2023. Påmeldingsfristen gikk ut 2. desember og kurset er fulltegnet!

De ulike modulene

Hver modul er knyttet opp mot et tema; ammekua, kalven, ungdyret og driftsledelse/økonomi.

Foredragsholderne er i hovedsak fagpersoner fra samvirkeorganisasjonene, men det vil være minst en ekstern foredragsholder og et innlegg fra en produsent i hver modul. Innen hver modul vil det være ett eller to tema som blir grundig belyst.

Pris

Deltagere må betale kr. 2000,- i kursavgift for hver modul. Kursavgiften dekker foredragsholdere, kursmateriell og sosiale aktiviteter om kvelden. Ved påmelding blir det automatisk sendt ut faktura for kursavgift. Nortura reserver hotellrom og mat til påmeldte deltakere. Men hver enkelt deltaker dekker selv helpensjon/middag/dagpakker og gjør opp egen regning med hotellet før avreise om morgenen på dag 2.

Flere detaljer om modulene;

» Modul 1 – Ammekua
» Modul 2 – Kalven
» Modul 3 – Ungdyret
» Modul 4 – Driftsledelse og økonomi