Modul 3 – Ungdyret

Biffakademiet Modul 3 Ungdyret arrangeres på Scandic Hamar 14. og 15. februar 2024.

Modulen har to hovedbolker. Den ene omhandler adferd med fokus på etologi, signal på adferd som dyra viser og praktisk handtering av storfe. I tillegg blir det en stor bolk om fôring.

De to foregående modulene har også dette med, men det er i denne modulen man får den grundige innføringen i temaet, som næringsbehov, fôranalyser, slakteplanlegging, fôrplanlegging og fôringsøkonomi for både dyr til slakt og til rekruttering.

Klassifisering av slakt og krav til kjøttkvalitet i markedet blir også drøftet i denne modulen med omvisning på Norturas anlegg i Rudshøgda. Første dag vil bli på hotellet, med møtestart kl. 10,00. Andre dag vil bli på Norturas anlegg med møtestart kl. 09.00 og avslutning kl. 15.30.

Programmet ved forrige samling ser du under. For at innholdet på kurset skal være mest mulig aktuelt kan det bli endringer for de kommende samlinger.

Pris

Deltagere må betale kr 2000,- i kursavgift for hver modul. Kursavgiften dekker foredragsholdere, kursmateriell og sosiale aktiviteter om kvelden. Ved påmelding blir det automatisk sendt ut faktura for kursavgift. Nortura reserver hotellrom og mat til påmeldte deltakere.

Men hver enkelt deltaker dekker selv helpensjon/middag/dagpakker og gjør opp egen regning med hotellet før avreise om morgenen på dag 2.

Biffakademiet Modul 3 Ungdyret

Dag 1:

Kl. 10.00

Kaffe – Velkommen, presentasjon

Kl. 10.30

Termoregulering og krav til miljø hos kalv og storfe. Etologi og dyrevelferd, naturlige behov hos storfe, korleis måla dyrevelferd, dyr/røktar-relasjonar.
Knut E. Bøe, Institutt for husdyr og akvakulturforskning, NMBU

Kl. 12.00

Lunsj

Kl. 13.00

Kjøttkvalitet – mål for dette og muligheter til å påvirke kvaliteten gjennom avl og tiltak på slakteriet. Kort om bærekraftig storfekjøttproduksjon
Laila Aas, Institutt for husdyr og akvakulturforskning, NMBU Ås.

Kl. 15.00

Kaffepause

Kl. 15.30

Fôropptak, fordøyelse og næringsbehov hos storfe i vekst.
Aktuelle fôrmiddel og fôrmiddelvurdering/ fôranalysar., Felleskjøpet

Kl. 16.30

Kaffepause

Kl. 16.45

Fôrplanlegging i praksis og Slakteplanlegging
Felleskjøpet

Kl. 17.00

Kl. 18.00

Kl. 19.00

Oppsummering

Slutt for dagen

Middag

Dag 2:

Kl. 09.00    

Frammøte på Nortura Rudshøgda med besøk i slakteri.
Vi forsøker å organisere felleskjøring fra Scandic Hamar

Oppmøte på Nortura Rudshøgda med besøk i slakteri: Slakteriet, hengehall og produksjon.

Kl. 10.00

Kaffepause

Kl. 10.30

Klassifisering av storfe. Ureine huder.
Halvor Mikalsen, Animalia

Kl. 11.30

Lunsj

Kl. 12.30

Handtering av storfe i fjøset og på beite, blanding og driving av dyr.
Veiesystem med god dyreflyt.
Bengt Egil Elve, Nortura

Kl. 14.00

Kaffepause

Kl. 14.15

Orientering om egen storfeproduksjon med vekt på ungdyr
v/produsent

Kl. 15.00

Oppsummering og evaluering.   

Slutt kl. 15.30