Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Norturas nye digitale tjeneste - Min side

  Min side er under oppbygging, og fortløpende lanseres nye løsninger. Min side fungerer og på mobil. Tjenester i Min side er innmelding av småfe og gris, og kjøp/salg og direktelevering av fôringsdyr og avlsdyr storfe, smågris og mine leveranser. De midlertidige løsningene finner du lenker til nedenfor.

 • Endringer i leveringsvilkår fra 2. januar 2023

  (02.01.23) Grunnet kraftig kostnadsvekst og behov for å stimulere ytterligere til rasjonalitet i samhandlingen mellom bonden og Nortura, justeres flere betingelser på slakt og livdyr fra 2. januar 2023.

 • Siste prisendring og prisprognose storfe

  (02.01.23) Avregningsprisen for storfe økes med kr. 2,29 pr kg og kalv med kr. 2,04 pr kg fra mandag 2. januar. Grunn er økt engrospris fra årsskiftet, samtidig har omsetningsavgiften økt og trekket for kostnader er økt. Kvalitetstilskuddet er samtidig økt med kr. 3,00 pr kg.

 • Livdyrnytt fra Nortura – desember 22

  (21.12.22) – Det er rett å slett bare imponerende den velviljen vi har opplevd i høst. Dette gjelder både selgere og kjøpere av fôringsdyr, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura. Her kommer årets siste status på livdyrmarkedet fra oss.

 • Puljeintervall for storfe

  (20.12.22) Puljeintervall for storfe ligger i våre leveringsvilkår som p.t. er ikke er tilgjengelig for pålogging. Flere har savnet oversikten på intervallene.

 • Prisløype storfe 1. halvår 2023

  (19.12.22) Målet med prisløypa er at gjennomsnittsprisen for alle slakt som er levert innenfor et halvår i sum når nivået på PGE. Nortura endrer prisen på storfe igjennom halvåret med mål om å best mulig kunne dekke markedet med ferskt storfekjøtt når etterspørselen er størst. Dessverre påvirker telledatoen slaktingen mye og vi må derfor bruke pris for å jevne ut leveransene. Det er disse faktorene som påvirker prisløypa i størst grad.

 • Planlegger du å kjøpe avlsokse?

  (16.12.22) Etter jul går tiden fort mot en ny bedekningssesong og kjøp av avlsokse. Nortura sin livdyravdeling har godt utvalg av kåra avlsokser for salg og planlegger du å kjøpe så ta tidlig kontakt med oss.