Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Siste prisendring og prisprognose storfe

  (30.09.22) Avregningsprisen for storfe går ned med kr. 2,50 pr kg fra mandag 3. oktober, grunnet redusert engrospris og økt omsetningsavgift. I tillegg er perioden med ekstra avtaletillegg på kr. 0,70 pr kg over. Dette er i henhold til oppsatt prisløype.

 • Behov for å levere andre storfe enn det som opprinnelig var innmeldt

  (Sist endret 29.09.22) Fra tid til annen kan det være behov å bytte ut innmeldte individer med andre dyr. Av hensyn til ønske om effektiv bruk av arbeidstid henstiller vi om at bytting holdes på et minimum, vi vil gjerne være så effektive som mulig for å holde våre kostnader for deg som bonde nede.

 • Nortura livdyrnytt september 2022

  (23.09.22) Meteorologisk institutt er veldig klar på at sommeren er over, og som vi har sagt tidligere er dette en periode vi ser frem til. Så har sommeren 2022 heller ikke har vært noe unntak, fordeling av varme, vind, regn og temperatur er urettferdig. Vi har ennå områder som er svært usikre på både menge- og kvalitet på grovfôr. Felles for alle er at vekstsesong går mot slutten og beitedyr er på vei hjem, og helst under tak.

 • Har dyra merker?

  (14.09.22) Fra tid til annen opplever vi at det kommer inn storfe som mangler ett eller begge merkene.

 • Hvilke kyr skal du utrangere i år?

  (07.09.22) God vurdering av hvilke kyr som skal utrangeres, og nøye utplukk av hvilke kviger som skal settes på er viktig for å få en god dyreflokk. De «usynlige» kyrne skal beholdes. Det vil si de friske holdbare dyr med godt lynne, lite kalvingsvansker og som gir avkom med høytilvekst, og som gir så lite arbeid at du ikke merker at de er der!

 • Redusert dyretall – kan gi større tap

  (31.08.22) Kraftfôrprisene og kostnadene på grovfôr har økt kraftig og det er høyer pris på alle innsatsfaktorer. Men høyere pris på storfeslakt og høyere tilskudd gjør at det fortsatt er mulig med overskudd fra husdyrproduksjonen.