Søk:

Du er her: Hovedsiden / Storfe /Siste nytt

Verktøylinje

Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

Du kan abonnere på nyheter spesifikt for ditt dyreslag fra Nortura Medlem. Gå til Nyhetsbrev for å abonnere.

 • Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 9 - 2017

  Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 9 - 2017

  (24.02.17) I uke 9 er det fortsatt underskudd i smågrismarkedet, og dette gjelder i alle regioner. Det er underskudd av fôringsokser, men det er regionale forskjeller. I stammedyrmarkedet mangler det kviger og kyr, mens vi har noen livkalver til overs (det er regionale forskjeller). Når det gjelder kjøttfe så er det tilgang på alle kategorier. Det er nye salgsvilkår fra årsskiftet.

 • Nortura overtar URFE

  Nortura overtar URFE

  (16.02.17) Nortura har nå overtatt ansvaret for varestrømmen URFE. Samtidig er det etablert et nytt selskap, Urfe SA som er et samvirkeselskap bestående av kjøttprodusenter som benytter tradisjonelle norske melkeferaser («URFE») for melk- og kjøttproduksjon. Urfe SA er også registrert som eier av varemerket «URFE».

 • Trenger du ny avlsokse til våren – bestill nå!

  Trenger du ny avlsokse til våren – bestill nå!

  (14.02.17) Det lønner seg å bestille avlsokse så tidlig som mulig. Da kan du velge blant de beste dyrene og transporten kan planlegges godt – for å få så lav kostnad som mulig.

 • Livdyr Nortura region vest

  Livdyr Nortura region vest

  (10.02.17) Etter flere måneder med svært god tilgang på fôringsdyr er et betydelig underskudd snudd til balanse og et svakt overskudd i noen områder. Historien har vist et denne situasjonen fort snur igjen.

 • Siste prisendring og prisprognose storfe

  Siste prisendring og prisprognose storfe

  (03.02.17) Fra mandag 6. februar økes engros og avregningspris med 0,60 kroner per kg for storfe, dette er ihht til prisløype som ble satt opp 1. nov i fjor. Videre prisoppgang etter prisløypa er 6. mars og 22. mai.

 • Ny storferådgiver i Agder

  Ny storferådgiver i Agder

  (01.02.17) Hildur Elisabeth Brøvig er ansatt som rådgiver på storfe i Agderfylkene fra 1. februar.

 • Prognosen 2017 – Stort overskudd av lam

  Prognosen 2017 – Stort overskudd av lam

  (19.01.17) Den nye prognosen viser at markedssituasjon for sau og lam blir meget krevende å håndtere i 2017. Det er også overskudd av gris, men det er mer håndterbart innenfor tilgjengelige reguleringsvirkemidler. Storfe preges fortsatt av underskudd, mens det prognoseres bare et mindre overskudd av egg.

 • Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

  Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

  (Sist endret 16.01.17) MKI (Matkjedeinformasjon) innhentes på alle storfeindivid, og alle besetninger av småfe og gris som skal leveres til slakt. MKI gir oss informasjon om tilbakeholdelsesfrister på behandla dyr, samt besetningsrestriksjoner. Vi henstiller alle produsenter å etterleve dette kravet om matkjedeinformasjon.

 • Tenk HMS ved henting av slaktedyr!

  Tenk HMS ved henting av slaktedyr!

  (10.01.17) Dyretransport er et arbeid som er forbundet med en del risiko. Særlig er håndteringen av dyra – og spesielt storfe – risikobetont. Men ved god tilrettelegging kan vi redusere risikoen.

 • Norsk kjøttfe-tillegg endres fra årsskiftet

  Norsk kjøttfe-tillegg endres fra årsskiftet

  (02.01.17) Tillegget for varestrømmen Norsk kjøttfe endres fra 1. januar, endringen er en tilpasning til telledato som endres i 2017, og endringer i markedsbehovet.

 
« Forrige     1 | 2 | 3     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 22 artikler