Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Angusskole – kurs for storfekjøttprodusenter

  (16.08.19) Nortura arrangerer Angusskole – kurs for storfekjøttprodusenter på KVS Lyngdal, og på Særheim på Klepp i september og oktober. – Blir dette suksess vil vi også arrangere kurs i Ryfylke og i Nordfylket sier Bengt Egil Elve, fagansvarlig storfe i Nortura region Vest.

 • Endringer i utbetalingspriser på storfekjøtt, 2018 - 2019

  (Oppdatert 07.08.19) Det er for tiden mange diskusjoner om utviklingen i prisen som produsentene får for storfekjøtt. Mange har relatert dette til det nye objektive klassifiseringssystemet. Men det er mange elementer som påvirker prisene, og det være krevende å få med seg alt. Hva påvirker prisen på storfekjøtt? Hva har egentlig skjedd det siste året og hvorfor?

 • Livdyrmarkedet og prisene framover

  (05.08.19) – Nortura har for tiden et økende underskudd på fôringsdyr, men det vil nok også i høst være noen raser/rasekombinasjoner som er mindre etterspurt. Det gjelder først og fremst Holstein og kviger av lett rase. Store/gamle fôringsdyr er også krevende å omsette/formidle, sier livdyrsjef Odd Finnesand.

 • Fôringsdyr og priser sommer/høst 2019

  (04.07.19) Det er nå rundt 11 måneder siden flertallet av produsentene i Sør-Norge kjente på en voksende bekymring for vinterfôret til storfebesetningen. Fjorårets sommer, og påfølgende høst og vinter vil bli huska som en vond tid av mange.

 • Nye helsekrav ved livdyromsetning av storfe

  (02.07.19) Smitte med livdyr påfører hvert år storfenæringa store økonomiske tap og går ut over dyrevelferden. Kjøttbransjen har som målsetting å gjøre omsetning av storfe mer smittesikker. 1. september innføres nye anbefalinger for omsetning av storfe.

 • Slakting og markedsbetjening 1.halvår

  (28.06.19) Slakting og markedsbetjeningen av storfe de siste 12 måneder har vært meget spesiell. Tørken ga store utfordringer for landbruket i fjor sommer, og det preget slaktingen av storfe gjennom sommeren og høsten.

 • Prisløype for storfe 2. halvår 2019

  (25.06.19) Prisløype for 2. halvår har som formål å balansere slaktingen mellom behovet for slakt i markedet og kapasiteten på slakting i en travel lammesesong. Et stort antall småfe skal fraktes hjem fra beiter og slaktes i løpet av noen travle uker. Prisløypen skal også bidra til å jevne ut slaktingen i forbindelse med telledatoen 1. oktober.

 • Endring i avtaleinnmelding av storfe 

  (25.06.19) Norturas styre har vedtatt endringer i avtaleinnmelding av storfe fra 5-ukers avtale til 7-ukers avtale med virkning fra mandag 5. august. Samtidig øker satsen med kr 0,50 pr kg, til kr 2,50 pr kg. Puljetillegg utbetales kun for storfe innmeldt på avtale.