Søk:

Du er her: Hovedsiden / Storfe /Siste nytt

Verktøylinje

Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

Du kan abonnere på nyheter spesifikt for ditt dyreslag fra Nortura Medlem. Gå til Nyhetsbrev for å abonnere.

 • Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 26/2017

  Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 26/2017

  (24.06.17) I uke 26 er det overskudd i smågrismarkedet, forholdsvis jevnt fordelt. Det er økende underskudd av fôringsokser. I stammedyrmarkedet mangler det livkalver, kviger og kyr, i varierende mengder (det er regionale forskjeller). Når det gjelder kjøttfe så er det et visst overskudd av ubedekte dyr, mens vi mangler noen drektige dyr.

 • Prognosen 2017 – Fortsatt svært krevende markedssituasjon for sau og lam

  Prognosen 2017 – Fortsatt svært krevende markedssituasjon for sau og lam

  (22.06.17) Markedssituasjonen for sau og lam er fortsatt svært krevende til tross for stor salgsvekst hittil i år. Det er også et overskudd av gris, mens markedet for egg tilnærmet er i balanse etter at det er gjennomført førtidsslakting. Situasjonen på storfe preges fortsatt av stort underskudd, men underskuddet er minkende.

 • Kalvekampanje – få 600 kr ekstra pr kalv!

  Kalvekampanje – få 600 kr ekstra pr kalv!

  (Sist endret 16.06.17) Det er stor satsing i storfekjøttproduksjonen, og Nortura har dermed stor etterspørsel etter fôringskalv. Med god erfaring fra i fjor høst ble derfor kalvebonus innført for å dekke etterspørselen.

 • Jønsberg ble Husdyrtreffvinnere på storfe – spesialisert kjøttproduksjon

  Jønsberg ble Husdyrtreffvinnere på storfe – spesialisert kjøttproduksjon

  (09.06.17) Årets vinnere på Storfekjøtt, Kirsten Bjerkestrand Sørby fra Grue og Mattis Berg Nyhuus fra Trysil er begge 18 år gamle og har i vinter gått på VG 2 Naturbruk ved Jønsberg Videregående skole. Begge to er genuint opptatt av storfekjøttproduksjon og ser for seg å jobbe med dette senere.

 • Tomb Husdyrtreffvinner på storfe – melk

  Tomb Husdyrtreffvinner på storfe – melk

  (09.06.17) Årets vinnere fra Tomb, Tuva Hagberg Andersen, Frederic Granberg, Karen Bolli Halås, Ingebjørg Løset Øpstad og Hans Jørgen Østby, utmerka seg med en god kunnskap om samvirke.

 • Prising storfe gjennom sommer og høst

  Prising storfe gjennom sommer og høst

  (Sist endret 01.06.17) Som kjent er det telledato 1. oktober i år. Det gir Nortura utfordringer både med hensyn til slaktekapasitet i en travel høstsesong, og med markedsbetjeningen. Selv for storfe, som har stor underdekning totalt for året, kan det oppstå betydelige overskudd på høsten når slaktingen er størst og etterspørselen minst. Dette forsterkes av telledato 1. oktober. Nortura vil derfor legge opp en prisløype som gir topp-pris i løpet av juni.

 • Fagartikler om råd og tips i siloslåtten

  Fagartikler om råd og tips i siloslåtten

  (01.06.17) Fagartiklene om råd i siloslåtten og når det er lurt å bruke ensileringsmiddel er oppdatert.

 • Siste prisendring og prisprognose storfe

  Siste prisendring og prisprognose storfe

  (19.05.17) Fra mandag 22. mai øker avregningsprisen for kalv med kr 0,50 pr kg og for storfe for øvrig med kr 0,47 per kg. Endringene skyldes økt engrospris samt redusert innmatverdi.

 • Ringorm

  Ringorm

  (12.05.17) Ringorm har nesten vært utryddet i de siste 20 år, men det har vært noen utbrudd den siste tiden. Derfor er det flere bruk som i løpet av det siste året har fått påvist ringorm, eller fått restriksjoner som kontaktbesetning.

 • Transportdyktighet

  Transportdyktighet

  (Sist endret 18.04.17) Det er stort fokus på transportdyktighet hos dyr som transporteres til slakt, og Mattilsynet har derfor laget en veileder til bruk ved vurdering.

 
« Forrige     1 | 2 | 3     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 24 artikler