Søk:

Du er her: Hovedsiden / Storfe /Siste nytt

Verktøylinje

Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

Du kan abonnere på nyheter spesifikt for ditt dyreslag fra Nortura Medlem. Gå til Nyhetsbrev for å abonnere.

 • Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 17/2017

  Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 17/2017

  (21.04.17) I uke 17 er det fortsatt underskudd i smågrismarkedet i Vest og Nord, øst har et lite overskudd.. Det er økende underskudd av fôringsokser. I stammedyrmarkedet mangler det livkalver, kviger og kyr, i varierende mengder (det er regionale forskjeller). Når det gjelder kjøttfe så er det et visst overskudd av alle varianter unntatt drektige lettrase dyr.

 • Transportdyktighet

  Transportdyktighet

  (Sist endret 18.04.17) Det er stort fokus på transportdyktighet hos dyr som transporteres til slakt, og Mattilsynet har derfor laget en veileder til bruk ved vurdering.

 • Felles retningslinjer for sjåfører og bønder

  Felles retningslinjer for sjåfører og bønder

  (29.03.17) Arbeidsgruppen for kontrollprogram BRSV/BCoV har vedtatt noen enkle punkter som skal bidra til å redusere risikoen for smittespredning av BRSV/BCoV.

 • Prisene for årets BIFF-okser utdelt

  Prisene for årets BIFF-okser utdelt

  (27.03.17) Tyr og Nortura har siden 2006 samarbeidet om å videreutvikle avlsarbeidet for kjøffe gjennom et system for utvalg av avlsoker som i større grad skulle baseres på de registrerinngene som ble gjort på Staur, grovfôropptak og fôrutnytting. Rangereringen skalle være uavhengig av rase, men vektlegging av egenskapene skulle tilpasses to ulike driftsopplegg: Intensivt med betegnelsen BIFF Maxx og Ekstensivt med betegnelsen BIFF Natur.

 • Norturapris til beste NRF kjøttokse

  Norturapris til beste NRF kjøttokse

  (24.03.17) Per Magnus og Lise L. Værdal fra Inderøy ble på Genos årsmøte tildelt prisen for beste NRF kjøttokse 2016 for oksen 11330 Sakshaug.

 • Elektroniske storfemerker som faller ut?

  Elektroniske storfemerker som faller ut?

  (23.03.17) OS ID har de siste par årene fått henvendelser fra storfeprodusenter om at flere øremerker enn før knekker og mistes. – Vi har i denne perioden gjort analyser av merker og besetninger som har hatt disse utfordringene, og forbedret merkene, sier salgssjef i OS ID, Pål Kjellesvig Dalløkken.

 • Siste prisendring og prisprognose storfe

  Siste prisendring og prisprognose storfe

  (17.03.17) Fra mandag 20. mars økes avregningsprisen for storfe og kalv med kr 0,50 per kg. Endringen skyldes redusert omsetningsavgift.

 • Prognosen 2017 – Fortsatt stort overskudd av sau og lam

  Prognosen 2017 – Fortsatt stort overskudd av sau og lam

  (09.03.17) Den nye prognosen bekrefter den meget krevende markedssituasjon for sau og lam. Det prognoseres også noe overskudd av gris og egg, men for disse produksjonene er overskuddet av en størrelse som er håndterbart innenfor tilgjengelige reguleringsvirkemidler. Storfe preges fortsatt av underskudd, selv om det er noe redusert fra forrige prognose.

 • Sikre riktig informasjon om slaktedyr

  Sikre riktig informasjon om slaktedyr

  (Sist endret 07.03.17) I 2010 kom ei ny forskrift: "Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt". Den blir ofte kalla "Hygieneforskriften", og skal blant anna sikra at vi har riktig identitet på dyra når dei kjem inn til slakt, og at vi ikkje slaktar dyr som har restriksjonar på grunn av behandling.

 • Nye telledatoer i 2017 påvirker leveringsmønsteret

  Nye telledatoer i 2017 påvirker leveringsmønsteret

  (02.03.17) Foretak som skal søke om tilskudd for husdyr skal søke i mai og oktober 2017. Søknadsfrist i mai er 15. mai, med telledato 1. mai, og 15. oktober med telledato 1. oktober.

 
« Forrige     1 | 2 | 3     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 24 artikler