Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Siste prisendring og prisprognose storfe

  (14.07.24) Avregningsprisen for ung okse, kvige og kastrat er redusert med 7 øre, og ung ku, ku og okse med 9 øre fra mandag 15. juli. Dette grunnet reduserte hudverdier.

 • Prognose 2024 per juni: Mindre overskudd av storfe i høst – økt salg av gris

  (19.06.24) Lavere bedekningstall i smågrisproduksjonen gir nedgang i tilførslene i 2. halvår 2024 og også inn i 2025. Prisen på gris fra reguleringslager er satt ytterligere ned for å bidra til økt salg. Det er som forventet fortsatt relativt lave slaktevekter på gris og okse. For egg er det behov for økt produksjon.

 • Prisløype storfe for andre halvår 2024

  (07.06.24) Engrosprisen for storfe andre halvår 2024 er bestemt, og omsetningsavgift for 2. halvår ble vedtatt i Omsetningsrådet i slutten av juni. Endringene i avregningspris for 2. halvår til bonde blir da slik.

 • Livdyrnytt fra Nortura – juni 2024

  (07.06.24) – Juni er vel definert som sommer uavhengig av vær og region i landet. Noen trenger nedbør snart, andre har fått så det holder. Felles for alle er at vi ønsker en god sommer med passelige mengder soltimer, regn og varme, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr Nortura.

 • Husdyrtreff 2024 – Jønsberg-elever best på storfekjøttproduksjon

  (03.06.24) Elevene som valgte storfekjøttproduksjon, skulle gå igjennom en årsrapport fra Storfekjøttkontrollen til en stor Limousin-besetning. De skulle også lage en seminplan for en besetning med ulike krysningsdyr, og til slutt skulle elevene drøfte hvordan en skal sikre forbrukernes tillit til norsk storfekjøtt gjennom en dyrevelferdsmerking. Elevene som leverte beste svar på disse oppgavene går på Jønsberg Videregående skole.

 • Husdyrtreff 2024 – KVS-Lyngdal-elever best på storfe melkeproduksjon

  (03.06.24) Årets Landsvinnere i husdyrtreff for melkeproduksjon er Selia Harboe og Sigrid Vaarvik Benninghoff fra KVS-Lyngdal. Tradisjon tro må alle som deltar i Husdyrtreff på oppgaven om melkeproduksjon, starte med å analysere et årsoppgjør fra Kukontrollen. Da årets besetning drev økologisk og leverte kastrater til slakt, ble likevel vinklingen noe annerledes enn tidligere år. Elevene ble derfor utfordret til å reflektere over om kastrat produksjon var å foretrekke framfor tradisjonell framfôring av okser i en slik besetning.