Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Nortura øker noteringsprisen på storfe!

  (Oppdatert 08.07.20) Det er for tiden stor etterspørsel etter storfekjøtt. Nortura har stort behov for du melder inn dine slaktedyr på avtale så raskt som mulig. Vi innfører ekstra avtaletillegg på kr 1 pr kg fra med uke 32 (mandag 3. august) til med uke 36 (fredag 4. september). Vi minner om at det blir en prisreduksjon på til sammen kr 3 pr kg fra og med uke 40 (mandag 28. september). I perioden med ekstra avtaletillegg vil dermed utbetalingsprisen være kr 4 pr kg høyere enn i oktober!

 • Siste prisendring og prisprognose storfe

  (03.07.20) Avregningsprisen for ung okse, kastrat og kvige reduseres med kr 0,08 per kg fra mandag 6. juli grunnet redusert hudverdi. For ku og okse reduseres prisen med kr 0,05 per kg, og kalv kr 0,06 per kg.

 • Ny løsning for livdyrformidling storfe utsettes

  (Oppdatert 20.05.20) Ny løsning for livdyrformidling storfe var planlagt å settes i drift 1. juni, vi må dessverre utsette dette noe for å få med en fullverdig løsning for avregning og fakturering som har vært en utfordring i prosjektet. Ny dato vil komme senere.

 • Fôringsdyr og priser sommer/høst 2020

  (27.04.20) Hos melkeprodusenten er kalving fordelt på årets 12 mnd. Her ser vi at en større andel bruker mer kjøttfe som farrase på dyr som ikke skal rekrutteres i melkebesetning. Det meste av årets kalver hos ammekuprodusenten blir født mellom januar- april og er dermed kommet til verden. Unntaket her er en økende andel som også har en del høstkalving.

 • Biffakademiet utsatt

  (Sist endret 13.03.20) Med bakgrunn i den situasjonen som har oppstått i forbindelse med Korona viruset og de tiltak som myndighetene og Nortura har iverksatt blir Biffakademiet Modul 3 utsatt.