Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Ringorm i Rogaland – endring i soner pr. januar 2023

  (Oppdatert 20.01.23) Konsekvensene av å få ringorm inn i egen besetning er svært stor for den enkelte bonde som da må gjennomføre omfattende og kostbar sanering. Næringa vurdere fortløpende smitterisikoen i regionen, og innfører og justerer tiltak for å redusere risiko for spredning av smitte.

 • Endringer i leveringsvilkår fra 2. januar 2023

  (02.01.23) Grunnet kraftig kostnadsvekst og behov for å stimulere ytterligere til rasjonalitet i samhandlingen mellom bonden og Nortura, justeres flere betingelser på slakt og livdyr fra 2. januar 2023.

 • Livdyrnytt fra Nortura – desember 22

  (21.12.22) – Det er rett å slett bare imponerende den velviljen vi har opplevd i høst. Dette gjelder både selgere og kjøpere av fôringsdyr, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura. Her kommer årets siste status på livdyrmarkedet fra oss.

 • Puljeintervall for storfe

  (20.12.22) Puljeintervall for storfe ligger i våre leveringsvilkår som p.t. er ikke er tilgjengelig for pålogging. Flere har savnet oversikten på intervallene.

 • Prisløype storfe 1. halvår 2023

  (19.12.22) Målet med prisløypa er at gjennomsnittsprisen for alle slakt som er levert innenfor et halvår i sum når nivået på PGE. Nortura endrer prisen på storfe igjennom halvåret med mål om å best mulig kunne dekke markedet med ferskt storfekjøtt når etterspørselen er størst. Dessverre påvirker telledatoen slaktingen mye og vi må derfor bruke pris for å jevne ut leveransene. Det er disse faktorene som påvirker prisløypa i størst grad.

 • Planlegger du å kjøpe avlsokse?

  (16.12.22) Etter jul går tiden fort mot en ny bedekningssesong og kjøp av avlsokse. Nortura sin livdyravdeling har godt utvalg av kåra avlsokser for salg og planlegger du å kjøpe så ta tidlig kontakt med oss.

 • Ungdyrkåring i Nortura

  (17.11.22) Ungdyrkåring av kviger og okser er en objektiv vurdering av enkeltdyr i egen besetning for å rangere avlsdyr etter bestemte kriterier. Disse baserer seg på vektregistreringer, måling av kjøttfylde og fett med ultralyd, samt en eksteriørvudering. Dette gir videre muligheter for å velge ut de beste dyra i egen buskap til videre avl eller eventuelt livdyrsalg.