Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Ringorm i Rogaland – reviderte tiltak i næringa pr. august 2021

  (Oppdatert 20.08.21) Konsekvensene av å få ringorm inn i egen besetning er svært stor for den enkelte bonde som da må gjennomføre omfattende og kostbar sanering. Næringa vurdere fortløpende smitterisikoen i regionen, og innfører og justerer tiltak for å redusere risiko for spredning av smitte.

 • Prisløypen for storfe 2. halvår 2021

  (Oppdatert 22.07.21) De elementer som påvirker prisen til deg som produsent 2 halvår 2021, er fastsatt og informert om i egne artikler. For å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig er disse oppsummert i denne artikkelen.

 • Ekstra avtaletillegg storfe 

  (22.07.21) Det er stor etterspørsel etter storfekjøtt. For dekke etterspørselen før lammesesongen setter inn, innfører Nortura Ekstra avtaletillegg med kr 1,- per kg fra mandag 2. august!  

 • TINE og Nortura styrker samarbeidet på rådgiving

  (28.06.21) Et styrket samarbeid mellom TINE og Nortura om fagrådgiving på storfekjøtt, skal gi mer kunnskap om markedsmuligheter og prisuttak på kjøtt, og livdyrformidling for melkebønder som leverer storfe til Nortura.

 • Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

  (Sist endret 22.06.21) Norsk Kjøttfe er en avtalebasert varestrøm der buskaper må være forhåndsgodkjente. Med bakgrunn i Norturas resultatforbedring og den ekstraordinære markedssituasjonen har Norturas styre vedtatt å heve sesongtillegget for Norsk Kjøttfe med kr 1,- pr kg i perioden fra og med uke 26 (mandag 28. juni) til og med uke 38 (fredag 24. september). Det betyr at tillegget reduseres fra kr 4,- pr kg til kr 3,- pr kg fra mandag 28. juni, og ikke til kr 2,- pr kg som tidligere annonsert.

 • «Klara» – et verktøy for å simulere dine klassifiseringsresultater

  (Oppdatert 15.06.21) Klara er et verktøy på Min side der du kan sjekke oppnådd slakteklasse og simulere endring i alder, tilvekst og slaktevekt på aktuelle slakt. Din simulering kan gi deg verdifull informasjon om det er lønnsomt for deg å gjøre små endringer i fôring, slaktealder mm. Det har dessverre vært en feil i Klara som gjorde at en ikke fikk simulert endringer i alder og vekt på Ung okse. Feilen er nå rettet, og Klara skal nå fungere som normalt. Vi beklager ulempene dette har medført.

 • Dyrevelferdsprogram for storfe fra 2022

  (08.06.21) Ei samla norsk storfenæring har vedtatt å etablere et Dyrevelferdsprogram for storfe gjennom ei felles bransjeretningslinje. Dyrevelferdsprogrammet for storfe vil tre i kraft fra 2022.

 • Livdyrplattformen går live i alle regioner

  (06.05.21) Nå kan alle storfebønder i Nortura kjøpe og selge livdyr på en heldigital livdyrplattform. I løpet av høsten skal også omsetning av gris over på samme digitale løsning.