Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Livdyrnytt fra Nortura, oktober 2023

  (31.10.23) Nortura er inne i en tid med svært høg aktivitet på alle områder. Heldigvis ser markedsbildet noe bedre ut i år for fôringsdyr, men vi vil være avhengig av den fleksibiliteten vi opplevde mellom selger/kjøper i 2022. 

 • Prisløype for storfe 1. halvår i 2024

  (31.10.23) Formålet med prisløypa er at gjennomsnittsprisen for alle slakt som er levert innenfor et halvår i sum oppnår planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE). Prisen settes med mål om å sikre markedet stabil tilgang på ferskt storfekjøtt gjennom 1. halvår i 2024. 

 • Ungdyrkåring i Nortura

  (30.10.23) Ungdyrkåring av kviger og okser er en objektiv vurdering av enkeltdyr i egen besetning for å rangere avlsdyr etter bestemte kriterier. Disse baserer seg på vektregistreringer, måling av kjøttfylde og fett med ultralyd, samt en eksteriørvudering. Dette gir videre muligheter for å velge ut de beste dyra i egen buskap til videre avl eller eventuelt livdyrsalg.

 • Det vil dessverre bli skyving av storfe til slakt fremover

  (03.10.23) Redusert salg av storfekjøtt og begrensende tilgang på emballasje til innfrysning av hele slakt, vil føre til skyving av storfe fremover. Nortura velger å varsle sine produsenter nå og samtidig oppfordre de som har mulighet til å utsette slakting, til å gjøre det.

 • Viktig melding fra norske slakterier

  (14.06.23) Rett rapportering av MKI (matkjedeinformasjon) er viktig for deg og for maten du produserer. En samlet bransje og Mattilsynet ser at ikke alle følger kravene. Det kan få følger for mattrygghet og dyrevelferd.

 • Hjelp oss med å levere reine dyr!

  (21.09.23) God slaktehygiene forutsetter reine dyr. Møkkete dyr utgjør en risiko for at slaktet infiseres med E.coli-bakterier som igjen kan gi alvorlige sykdom hos mennesker. Møkkete dyr utgjør en kostnad for bonden enten direkte med møkktrekk på slaktet og indirekte da de er tidkrevende å slakte og går utover effektiviteten på slakteriet. Sist men ikke minst handler reine dyr om god dyrevelferd.

 • Utfordringer med forurensede beitearealer, fôrhøsting og skadde rundballer etter flom

  (31.08.23) Her er informasjon om forskjellige fôr-relaterte utfordringer i kjølvannet av ekstremværet «Hans». I tillegg til forurensing av fôret, fører flommen også til redusert mengde grovfôr og redusert kvalitet på fôret flere steder. Artikkelen er skrevet av Animalia i samarbeid med Veterinærinstituttet og med bidrag fra Nortura, TINE og Felleskjøpet.