Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Nortura livdyrnytt oktober 2022

  (31.10.22) Gilde merket er den tryggeste garantien for at råstoff er norsk. Heldigvis er det slik at svært mange forbrukere etterspør det, og det vil de gjøre i både 2023 og 2024. Vi vil trenge betydelige mengder norskprodusert storfekjøtt. Derfor viktig at det meste av årets fôringsdyr blir tatt videre vare på. Som formidlere kjenner vi selvsagt på utfordringene enten du er selger eller kjøper. Vi ønsker allerede å takke for kreativitet, tålmodighet og velvilje fra dere.

 • Prisløyper engrosprisendringer 1. halvår 2023

  (Oppdatert 31.10.22) Konsernstyret i Nortura fastsatte 18. oktober planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris, lam og egg for 1. halvår 2023. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene. Merk at dette er engrospriser, og avregningsprisene *) ikke vil være de samme.

 • Det vil dessverre bli skyving av storfe til slakt fremover

  (19.10.22) Salget av storfekjøtt i butikk er lavere, og bestillinger av hele slakt er redusert til omtrent en tredjedel av normale. I praksis er det nå kapasitet på selve innfrysingen som begrenser ukentlig antall storfe som er mulig å slakte. Vi opplever at det nå på kort tid har blitt en like krevende situasjon som den vi opplevde etter tørkesommeren i 2018.

 • Nyhet: Angus Gourmetku - kyr over 4 år

  (28.09.22) Alle produsenter som har Angusavtale kan også få ekstra tillegg i pris også på kyr som er eldre enn 4 år. Det kalles «Angus Gourmetku», og kan gi kr. 3,- pr kg i ekstra pris.

 • Har dyra merker?

  (14.09.22) Fra tid til annen opplever vi at det kommer inn storfe som mangler ett eller begge merkene.

 • Hvilke kyr skal du utrangere i år?

  (07.09.22) God vurdering av hvilke kyr som skal utrangeres, og nøye utplukk av hvilke kviger som skal settes på er viktig for å få en god dyreflokk. De «usynlige» kyrne skal beholdes. Det vil si de friske holdbare dyr med godt lynne, lite kalvingsvansker og som gir avkom med høytilvekst, og som gir så lite arbeid at du ikke merker at de er der!

 • Redusert dyretall – kan gi større tap

  (31.08.22) Kraftfôrprisene og kostnadene på grovfôr har økt kraftig og det er høyer pris på alle innsatsfaktorer. Men høyere pris på storfeslakt og høyere tilskudd gjør at det fortsatt er mulig med overskudd fra husdyrproduksjonen.

 • Bestill drektighetskontroll i god tid

  (24.08.22) Høst og innsett nærmer seg, og det er tid for å drektighetskontrollere kua. Er du tidlig ute og trenger å bytte ut tomme kyr er det et godt utvalg på drektige livdyr av god kvalitet nå.

 • Prisløypa for storfe 2. halvår 2022

  (Sist endret 15.08.22) Prisløypa for 2. halvår er nå fastsatt. Målet med prisløypa er at gjennomsnittsprisen for alle slakt som er levert innenfor et halvår i sum skal nå nivået på PGE. Prisløypa er oppdatert med Ekstra avtaletillegg på kr. 0,70 pr kg uke 33-39.