Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Livdyrnytt Midt-Norge august 2023

  (24.08.23) Vurderer du kjøp av eldre avlsokser i løpet av høsten/vinteren? Vi har eldre avlsokser til salgs. Nyhetsbrevet inneholder også status på fôringsdyr, ellers oppfordrer vi alle som ikke har registrert klauvhelse til å gjøre det, og benytte klauvskjærer hvis dere skal selge dyr.

 • Endring i prisløypa for storfe og gris

  (16.08.23) På grunn av svakere salg av helt slakt enn forventet, reduseres engrosprisen for storfe med kr 4,00 pr kg og gris med kr 0,80 pr kg fra mandag 21. august. De øvrige endringene i prisløypa gjennomføres som planlagt.

 • Norturas nye digitale tjeneste – Min side

  (01.08.23) Min side er under oppbygging, og løpende lanseres nye løsninger. Min side fungerer og på mobil. Tjenester i Min side er innmelding av gris, storfe og småfe til slakt, kjøp/salg og direktelevering av livdyr, mine leveranser, egg- og fjørfekjøttkontroll.

 • Innmelding av storfe til slakt på Min side

  (30.03.23) Fra i dag åpnes det for innmelding av storfe til slakt på Min side. Dermed er siste dyreslag over på nye Min side for innmelding av slaktedyr, all omsetning av livdyr er koblet over tidligere.

 • Assuranseordningen av avlsdyr storfe i Nortura utgår

  (24.02.23) – Assuranseordningen for avlsdyr melk/kjøtt utgår på grunn av at ny nettløsning for formidling av avlsdyr ikke er forenelig med ordningen i utgått løsning, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura.

 • Stopp i mottak av dyr med lange horn

  (22.02.23) Med virkning fra 1. august 2024 har styret i Nortura besluttet at Nortura innfører stopp for inntransport av dyr med store/lange horn. Årsaken er uakseptabel risiko for skader.

 • Storfe med lange horn – krav til innmelding og transport

  (Endret 20.02.23) All håndtering av storfe representerer risiko. Det er knyttet ekstra høy risiko til storfe med lange horn, dvs horn som stikker utenfor skulder/bog på dyret. Nortura jobber aktivt med å redusere risikoen for både folk og dyr i enhver situasjon. Både Nortura, sjåføren og leverandøren av dyra har ansvar for å bidra til trygg lasting og transport.

 • Ringorm i Rogaland – endring i soner pr. januar 2023

  (Oppdatert 20.01.23) Konsekvensene av å få ringorm inn i egen besetning er svært stor for den enkelte bonde som da må gjennomføre omfattende og kostbar sanering. Næringa vurdere fortløpende smitterisikoen i regionen, og innfører og justerer tiltak for å redusere risiko for spredning av smitte.

 • Puljeintervall for storfe

  (20.12.22) Puljeintervall for storfe ligger i våre leveringsvilkår som p.t. er ikke er tilgjengelig for pålogging. Flere har savnet oversikten på intervallene.

 • Planlegger du å kjøpe avlsokse?

  (16.12.22) Etter jul går tiden fort mot en ny bedekningssesong og kjøp av avlsokse. Nortura sin livdyravdeling har godt utvalg av kåra avlsokser for salg og planlegger du å kjøpe så ta tidlig kontakt med oss.