Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Transport av storfe i to høgder

  (Oppdatert 14.06.19) Dyrebilar som kan transportere i to høgder har gode føresetnader til å sikre god dyrevelferd for storfe under transport konkluderer Animalia. Nederst i saken kan du sjå ein film om lasting av storfe i to høgder.

 • Tenk smittevern også i beitesesongen

  (12.06.19) Smittsomme klauvsjukdommer som digital dermatitt (DD) og klauvspalteflegmone kan spres fra dyr til dyr og besetning til besetning på beite, det samme gjelder BRSV og BCoV. Smittepresset i beitesesongen er likevel normalt lavere på beite enn i innefôringsperioden. 

 • Årets vinnere på Husdyrtreff Storfe- melkeproduksjon

  (07.06.19) Det var rekordhøy oppslutning om årets Husdyrtreff og i konkurransen om beste besvarelse på melkeproduksjon var juryen enig om at Elin Sæther Brevik, Ane Sofie Dolmseth, Birger Gikling Ingeborgvik og Ellinor Gunnes fra Øya videregående skole fortjente seieren i år.

 • Klassifiseringssystem for storfe

  (06.06.19) Nytt klassifiseringssystem for storfe ble innført fra 7. januar 2019. Systemet er tatt i bruk ved alle 26 slakterier og nødslaktmottak. Formålet med klassifiseringssystemet er at alle slakt skal bedømmes og gis en riktig klasse uavhengig av hvor i landet og hvilket slakteri bonden leverer sine slakt til.

 • Behov for å levere andre storfe enn det som opprinnelig var innmeldt

  (Sist endret 01.06.19) Fra tid til annen kan det være behov å bytte ut innmeldte individer med andre dyr. Av hensyn til ønske om effektiv bruk av arbeidstid henstiller vi om at bytting holdes på et minimum, vi vil gjerne være så effektive som mulig for å holde våre kostnader for deg som bonde nede.

 • Prisen på fôringskalv økte med kr 3 pr kg fra mandag 13. mai

  (16.05.19) Med bakgrunn i den sesongmessige prisvariasjonen på kalv/fôringsdyr økte noteringsprisen med kr 3,- fra mandag 13. mai. Dette er kr 2,- mindre enn det var lagt opp til. Årsaken er at avregningsprisen er redusert på grunn økt omsetningsavgift, kostnadsøkning på innfrakt mm. Prisøkning gjør at grunnprisen på en 120 kg kalv øker med kr 360,-. Noteringsprisen vil da være kr 240,- lavere enn på samme tid i 2018. 

 • Slepp kyrne ut, det er vår!

  (08.05.19) Så langt byr våren på gode beiteforhold, men stort sett er det sauer og lam som får koma ut. Tidligere Nortura-rådgivar Erling Eggebø etterlyser meir storfe i landskapet. 

 • BRSV og BCoV – kontrollprogram – hvorfor?

  (06.05.19) Kontrollprogrammet for de to virussjukdommene Bovint Respiratorisk Syncytialvirus (BRSV) og Bovint Coronavirus (BCoV) bygger på to hovedprinsipper; bedre smittebeskyttelse i storfebesetningene generelt og kartlegging av smittestatus i den enkelte besetning.