Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Oppdatert prisløype for storfe 1. halvår 2022

  (Oppdatert 09.03.22) De elementer som påvirker prisen til deg som produsent 1. halvår 2022, er fastsatt, for å gjøre denne informasjonen mer oversiktlig er det oppsummert i denne artikkelen. Det er stor etterspørsel etter norsk storfekjøtt om dagen. Slaktingen av ku etter telledato er imidlertid noe lavere enn forventet. For å fremskynde slaktingen av slaktemodne dyr innfører Nortura derfor Ekstra avtaletillegg med kr. 2 pr kg fra og med neste uke, mandag 14. mars, til og med uke 14. fredag 8. april.

 • Ringorm i Rogaland – reviderte tiltak i næringa pr. januar 2022

  (Oppdatert 13.01.22) Konsekvensene av å få ringorm inn i egen besetning er svært stor for den enkelte bonde som da må gjennomføre omfattende og kostbar sanering. Næringa vurdere fortløpende smitterisikoen i regionen, og innfører og justerer tiltak for å redusere risiko for spredning av smitte.

 • Dyrevelferdsprogram for storfe

  (Oppdatert 06.01.22) Nå lanseres dyrevelferdsprogrammet for storfe. For deg som storfeprodusent innebærer det å inngå avtale med veterinær og gjennomføre et DVP-besøk minimum hver 16. måned. Vi oppfordrer til å avtale DVP-besøk med veterinær tidlig i innrulleringsperioden. Det er ei samla norsk storfenæring som står bak dyrevelferdsprogrammet som er innført fra nyttår 2022.

 • 3 tips til riktig påsetting av øremerker for storfe

  (Siste endret 13.12.21) Det er av og til diskusjoner på ulike sosiale medier om storfe som mister merker, og for enkelte er dette et problem. Med riktig plassering i øret og bruk av riktig tang og nål, gjør du en viktig innsats for at øremerkene skal sitte så godt i øret som mulig.

 • Behov for å levere andre storfe enn det som opprinnelig var innmeldt

  (Sist endret 01.12.21) Fra tid til annen kan det være behov å bytte ut innmeldte individer med andre dyr. Av hensyn til ønske om effektiv bruk av arbeidstid henstiller vi om at bytting holdes på et minimum, vi vil gjerne være så effektive som mulig for å holde våre kostnader for deg som bonde nede.

 • Hva hvis dyr mister øremerke

  (Sist oppdatert 15.11.21) Hva skjer når dyret mister øremerke (øremerker) like før levering til slakt, det vil si etter at det er innmeldt til slakting og det er så kort tid at man ikke tror man får bestilt nytt øremerke til dyret? Her er et svar på hvordan dette skal håndteres i forhold til slakting, eller om du rekker å bestille erstatningsmerke.

 • Når er ei kvige kvige?

  (09.04.21) Etter at Nortura innførte kvigeavtalen har vi fått noen henvendelser fra produsenter som ikke har fått med seg at ei kvige blir ung ku på 731 dager. Slaktekategori har for hele bransjen blitt bestemt ut fra alder i dager siden regelverket ble endret i 2011.