Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Regler for bytte av storfeindivid

  (Oppdatert 11.11.22) Dersom du må levere andre storfe enn opprinnelig var innmeldt, må Nortura Medlemssenter varsles senest kl. 08 virkedagen før henting.

 • Har du pass til noen ekstra innkjøpt kalv?

  (07.11.22) Det kan lønne seg å kjøpe inn noen ekstra fôringskalver om du har plass. Samtidig hjelper du en yrkesbror som ønsker å selge. Det er for tiden bra tilgang på fôringskalv av god kvalitet.

 • Nyhet: Angus Gourmetku - kyr over 4 år

  (28.09.22) Alle produsenter som har Angusavtale kan også få ekstra tillegg i pris også på kyr som er eldre enn 4 år. Det kalles «Angus Gourmetku», og kan gi kr. 3,- pr kg i ekstra pris.

 • Har dyra merker?

  (14.09.22) Fra tid til annen opplever vi at det kommer inn storfe som mangler ett eller begge merkene.

 • Hvilke kyr skal du utrangere i år?

  (07.09.22) God vurdering av hvilke kyr som skal utrangeres, og nøye utplukk av hvilke kviger som skal settes på er viktig for å få en god dyreflokk. De «usynlige» kyrne skal beholdes. Det vil si de friske holdbare dyr med godt lynne, lite kalvingsvansker og som gir avkom med høytilvekst, og som gir så lite arbeid at du ikke merker at de er der!

 • Redusert dyretall – kan gi større tap

  (31.08.22) Kraftfôrprisene og kostnadene på grovfôr har økt kraftig og det er høyer pris på alle innsatsfaktorer. Men høyere pris på storfeslakt og høyere tilskudd gjør at det fortsatt er mulig med overskudd fra husdyrproduksjonen.

 • Bestill drektighetskontroll i god tid

  (24.08.22) Høst og innsett nærmer seg, og det er tid for å drektighetskontrollere kua. Er du tidlig ute og trenger å bytte ut tomme kyr er det et godt utvalg på drektige livdyr av god kvalitet nå.