Dyrevelferdsprogram for storfe

(Oppdatert 07.11.23) Ei samla norsk storfenæring har etablert et dyrevelferdsprogram (DVP) for storfe gjennom ei felles bransjeretningslinje. DVP storfe ble lansert i 2022.

DVP-besøk. Foto: Geno

Dyrevelferdsprogrammet for storfe skal dokumentere dyrevelferd, dyrevelferdstiltak utover regelverket, samt ivareta og forbedre dyrehelse og dyrevelferd i norske storfebesetninger. Dette skal skje gjennom at veterinær og produsent i samarbeid finner forbedringsområder. Dette samarbeidet, sammen med målrettet rådgiving fra veterinær, vil skape gode forutsetninger for lønnsom produksjon.

Innrullering av besetninger

I perioden 1. januar 2022 til 1. mai 2023 ble alle storfebesetninger med mer enn 10 dyr innrullert i dyrevelferdsprogrammet, totalt ca. 11500 besetninger. Det gjennomføres en årlig oppdatering av inkluderte produsenter i programmet. Dette skjer i april/mai 2024. Antall dyr er basert på innhentede tall fra søknad om produksjonstilskudd og er uavhengig av dyregruppe og produksjonsform.

Planlegg veterinærbesøket i god tid innen fristen!

Slik kommer du i gang med DVP storfe når du er innrullert:

  1. Gå til VPstorfe ved å følge lenken i meldingen du mottar eller gå direkte til vpstorfe.animalia.no. Logg inn med brukernavn og passord fra Landbrukets Dataflyt, dette er det samme som brukes i din husdyrkontroll og andre systemer i landbruket.
  2. Når du er logget inn, opprett avtale med minst én veterinær. Trykk på fanen som heter «Avtaler» øverst på siden, trykk deretter på knappen «Legg til ny rådgivende veterinær» og søk opp ønsket veterinær. Når du trykker på veterinærens navn, sendes det en avtaleforespørsel.
  3. Ta i tillegg direkte kontakt med den aktuelle veterinæren for å avtale tidspunkt for DVP-besøket. Dette avtales på samme måte som for andre veterinærbehov. Det er svært viktig at du avtaler besøk i god tid innen fristen for å unngå kapasitetsutfordringer hos veterinæren og travle perioder for deg selv. Det må være nok dyr i eller i nærheten av fjøset til at en helhetlig vurdering kan gjennomføres. Unngå perioder hvor store deler av besetningen er utilgjengelig.
  4. Vi anbefaler at du leser gjennom veileder for DVP-besøk før veterinæren kommer, slik at du er godt forberedt og dermed får mest mulig ut av besøket. Veilederen og annen relevant info er lenket opp eller du finner i underkategoriene.

Hvor finner du din Dyreholds-ID?

Mattilsynet tildelte dyreholds-ID til alle storfeprodusenter i november 2019. Du har fått et digitalt brev med din dyreholds-ID, du finner den også i Mattilsynets skjematjenester.

 

Logg inn, informasjon og brukerstøtte

Logg inn på registreringsplattformen VPstorfe for å håndtere avtaler, se status og registrere besøk. Mer informasjon, inkludert brukerveiledning, finner du her: www.animalia.no/no/Dyr/storfe/velferdsportal-storfe

Om du ikke finner svarene du trenger, eller har tilbakemeldinger/innspill på programmet, kontakt brukerstøtte. E-post: vpstorfe@animalia.no 

Hele næringa står bak

Hele storfenæringa står bak programmet. Det vil si Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Q-meieriene, TINE, Tyr, Geno, samt faglagene ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Animalia har koordinert prosessen med utvikling av programmet. En egen referansegruppe med produsenter har vært konsultert underveis. Det samme har Den norske veterinærforeningen (DNV) og ulike fagmiljøer.

Dyrevelferdsprogrammet (DVP) inkluderer alle storfeprodusenter med mer enn 10 storfe.

Mer informasjon