Bygg - Tegninger og kalkyler

(Sist oppdatert 06.06.16) Innhold priser i kostnadsoverslagene (pr. 2014)

Prisene i kostnadsoverslagene er basert på enhetspriser fra markedet og erfaring knyttet til dette. Disse enhetsprisene er hentet fra følgende kilder:

  • Konkrete priser Nortura sine rådgivere har fått ved henvendelser til leverandører og entreprenører
  • Komplette tilbud som gårdbrukere har fått i forbindelse med bygging av storfefjøs
  • Gjennomgang av byggeregnskap i etterkant av ferdig oppsatte storfefjøs.

I hovedtrekk består enhetspriser av en del materialkostnader og en del arbeidskostnader. Disse er omtrent like store. En kan regne at arbeidskostnaden for et bygg utgjør 40 - 60 % av totale kostnader.

Tegninger og kalkyler, pdf. 134 kb

 

A1 -  Hadelandsfjøset, 3 løsninger, pdf. 582 kb

A2 - Ammekufjøs, talle, 40 ammekyr med salg av kalv - uisolert, pdf. 279 kb

 

B1 - Liggebåsfjøs, 2 løsninger - uisolert, pdf. 763 kb

B2 - 3-rekkers ammekufjøs, 39 ammekyr, full framfôring - isolert, pdf. 670 kb

 

C1 - 235 okser, liggebås, økologisk - temperert bygg, pdf. 1 437 kb

C2 - 130 okser, liggebås og tråkkutgjødsling - isolert bygg, pdf. 836 kb

C3 - 190 okser, liggebås og tråkkutgjødsling - uisolert bygg, pdf. 233 kb

 

D1 - Ombygging for 75 ungdyr, pdf. 215 kb

D2 -  Ombygging for ammekyr, 2 løsninger, pdf. 372 kb

D3 - Ombygging for 26 ammekyr, med salg av kalv, pdf. 1 398 kb