Norsk Kjøttfe

(Sist endret 03.09.19) Norsk Kjøttfe er en avtalebasert varestrøm for medlemmer i Nortura som har slaktedyr fra de mest kjente kjøttferasene. Det stilles spesielle krav til driftsopplegg på gården og til slakta.

Norsk kjøttfeSpesialvarestrømmen Norsk Kjøttfe består av et bredt spekter av storfeprodukter fra spesialiserte kjøttferaser. Det utbetales en tilleggspris til produsenter som leverer slaktedyr til varestrømmen Norsk Kjøttfe.

Innmelding av slaktedyr til Norsk Kjøttfe skal skje ved web-innmelding på internett.

Informasjon om gjeldende pristillegg og krav til slakt og driftsopplegg finner du i kategorien Priser/leveringsvilkår: 

» Priser og tillegg for Norsk Kjøttfe

Dersom du ønsker å inngå avtale om leveransemulighet til Norsk Kjøttfe, ber vi om at avtale fylles ut:

» Søknadsskjema Norsk kjøttfe, elektronisk skjema

» Søknadsskjema Norsk Kjøttfe, pdf

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Nortura medlemssenter.

Elektronisk avtale

Avtalen kan fylles og sendes inn elektronisk. Se vilkår før du fyller ut det elektroniske skjemaet. Ved å fylle ut skjemaet og trykke send-knappen har du signert din avtale og dermed godtatt de vilkår som ligger for varestrømmen.


Produksjon på gården?    
Driften på gården er i henhold til KSL?  
Kalvens dieperiode er minst 16 uker?  
Besetningen benytter en beiteperiode på minst 12 uker?  
Alle dyr er registrert i kukontrollen eller storfekjøttkontrollen?  
Semin, stambokført eller ungdyrkåra renraset okse som far til slaktedyr?