Søk:

Du er her: Hovedsiden / Småfe /Priser/vilkår

Verktøylinje

Priser og leveringsvilkår for småfe

Priser og leveringsvilkår for småfe

Gjeldende avregningspris finner du i prislisten som er lenket under. Prisene framover avhenger av bl.a. endringer i engrospris, slakte- og skinnkostnader, omsetningsavgift, andre periodiske pristillegg etc. For prisinfo på sms gå inn på Min side under Oversikt ⇒ Min profil og huke av.

» Avregningspriser småfe

» Leveringsvilkår småfe

 • Leveringsvilkår økologiske småfe

  Leveringsvilkår økologiske småfe

  (Sist endret 11.07.17) For å kunne styre volum og priser på økologisk mer i tråd med det faktiske salget og prisuttaket i markedet har Nortura en avtaleordning på småfe. Økologisk småfe på avtale gir et pristillegg som videreføres på samme nivå som i 2016 med unntak av sau som går ut uke 48.

 • Prisløype sau 2. halvår 2017

  Prisløype sau 2. halvår 2017

  (30.06.17) Prisløypa viser gjennomførte engrosprisendringer på sau fra påske og fram til nå, samt planlagte prisendringer i 2. halvår.

 • Siste prisendring og prisprognose småfe

  Siste prisendring og prisprognose småfe

  (30.06.17) Det er nå fastsatt prisløype for sau for 2. halvår og informasjon om denne er å finne i egen sak. Omsetningsavgiften er økt med 50 øre til kr 2,50 pr kg fra 3. juli, det fører til at avregningspris reduseres med kr 0,56 pr kg for lam og kr 0,55 pr kg for sau, ungsau og vær, reduksjonen inkluderer endring i innmatverdier og slaktekostnader.

 • Prisløyper 2. halvår 2017

  Prisløyper 2. halvår 2017

  (02.06.17, endret 30.06.17) Konsernstyret i Nortura vedtok 22. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2017. Siden videreføring av målpris for gris ble vedtatt er prisløypa korrigert.

 • Endring av prisløype for lam og sau

  Endring av prisløype for lam og sau

  (10.04.17) Som følge av at det har vært slaktet mindre lam i januar og februar enn det som var forventet i forbindelse med omlegging av lammeslakttilskuddet fra 2017, ligger det med dagens prisløype an til overnotering i forhold til planlagt gjennomsnittlig engrospris i 1. halvår 2017. Derfor reduseres engrosprisen på lam med kr 2,00 per kg fra og med mandag 17. april.

 • Sommarlam 2017

  Sommarlam 2017

  (15.03.17) Sommarlamproduksjonen skal vera basert på overskotslam, dvs lam som er teke frå søya pga at søya har for lite mjølk til at lammet får tilstrekkeleg tilvekst. Det vil difor ofte vera trilling- og firlinglam.

 • Avregningspriser Nord-Norge

  Her finner du gjeldende avregningspriser for Norturas medlemmer i Nordland,
  Troms og Finnmark fylker.

 • Nye ullpriser til produsent fra 7. november

  Nye ullpriser til produsent fra 7. november

  (07.11.16) Lavere etterspørsel, særlig fra Kina, gir synkende priser på ull internasjonalt. Endringer i valuta bidrar i tillegg til lavere inntekter på eksport av norsk ull. På grunn av dette ser Norilia seg dessverre nødt til å redusere pris på ull til produsent. C1 og F1 reduseres med kr. 0,25/kg. B1 med kr. 1,25/kg, øvrige kvaliteter reduseres med kr. 0,75/kg, med unntak av F1P som øker med kr. 0,25/kg. Endringene gjelder fra og med 7. november 2016.

 • Forklaring på slakteoppgjør

  Forklaring på slakteoppgjør

  (06.09.16) Her gir vi deg en forklaring på slakteoppgjør, eller avregning på gris, storfe og småfe. Avregningen er "kvitteringen" du som produsent får fra slakteriet når du leverer slaktedyr.

 • Engrospris – målpris og nettonotering

  Engrospris – målpris og nettonotering

  (21.06.10, endret 02.01.14) Hva er engrospris, hva er målpris, hvordan beregnes avregningsprisen og hva ligger av elementer i nettonoteringen. Her følger et kort kurs over temaet.

 
« Forrige     1 | 2     Neste »
Viser fra 1 til 10 av totalt 11 artikler