Krav til produksjon av ullne skinn

(Sist endret 10.08.15) Nortura har kundar som ynskjer å kjøpe ullne skinn for garving. Marknaden for andre ullne skinn enn pelssauskinn er vanskeleg. Difor blir det i år berre plukka ut slike skinn av andre raser etter direkte avtale med kunde.

PelssauAv: Finn Avdem, fagsjef småfe

Når skal dyra plukkast ut?

Dyra skal vera slakta før 26. oktober. Årsaken til dette er at ullfellen frå dyr slakta etter denne tid har lett for å bli undergrodde og difor blir ikkje skinnkvaliteten prima.

Fargenyansar

Dyr det er aktuelt å ta ullne skinn frå, er som sagt all pelssau. Vi har også fått bestilling på begrensa mengder skinn av grå farga spælsau, blesset sau og villsau.

Oversikt over aktuelle saueraser og fargenyanser:

» Utsortering av sau og lam for produksjon av ullne skinn til garveri, pdf. 4 712 kb
 

 

 


 

Relatert informasjon (ekstern)