Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Gode råd for skånsom klipping og fornøyde saueklippere

  (Oppdatert 28.02.22) I dag er det ofte slik at sauebonden ikke klipper sauene sine selv. Gode klippere som kan gjøre jobben raskt og effektivt vokser ikke på trær i Norge, og utenlandske klippere blir derfor ofte en løsning. Disse er raske, arbeidsomme og kan faget sitt, men kan ha dårlig kunnskap om norsk sauedrift, og er ofte mest vant til å klippe tomme søyer om sommeren. Dette kan bidra til at klippinga gjennomføres på en måte som ikke passer ved klipping av høgdrektige søyer.

 • Hva skjer med ROS-analysen?

  (Oppdatert 25.02.22) Resultat Oversikt Slaktedata (ROS-analysen) for lam ble gjort elektronisk og lagt ut på Min Side for to år siden. På grunn av data-angrepet mot Nortura, måtte vi ta ned Min Side og dermed også ROS.

 • Oppdatert prisløype småfe 1. halvår 2022

  (Oppdatert 18.02.22) Konsernstyret i Nortura har vedtatt planlagt gjennomsnittlig engrospris, for å få ei komplett prisløype må en ha med endringer i grunntilskudd og omsetningsavgift. Konsernstyret i Nortura har i tillegg vedtatt en økning av engrosprisene gjeldene fra mandag 28. februar.

 • Innmelding fra lammeringene

  (14.01.21) Min side er tatt ned og det blir jobbet med å lage en ny første versjon av innmeldingsløsning for småfe. Inntil denne er klar, ønsker Nortura likevel felles innmelding fra lammeringene samordna av lammeringlederen. Det gjør det enklere å planlegge rasjonell inntransport.

 • Bestilling av retur-, øko- og slakterimerker

  (Oppdatert 26.10.21) Fra høsten 2020 ble det nye rutiner for kjøp og utsending av retur-, øko- og slakterimerker. Du bestiller dine returmerker direkte fra merkeprodusenten, og merkene sendes direkte til deg. Bestill samtidig med de vanlige øremerkene så sparer du porto!

 • Gode øyremerkevaner

  (Oppdatert 13.10.21) Ein stor tidstjuv på slakteria våre er å finne ut av kven som er eigar av slaktedyr når dei er feilmerka eller manglar merking. Tid er pengar og i Nortura er det bonden som betaler for tida. Dersom vi ikkje finn ut av kven som eig dyret, kan ein i verste fall måtte avlive dyret på slaktefjøset og destruere skrotten, rett og slett fordi det er ulovleg å slakte dyret når ein ikkje veit kven som er eigar.

 • Norilia har økt prisen på den fineste C1 ulla

  (Oppdatert 22.09.21) Det er høy etterspørsel etter den fineste C1 ulla, C1F. Norilia ønsker derfor å stimulere til produksjon av denne kvalitetsulla og har økt prisen på C1F med kr. 2,50 pr kg fra 30. august.

 • Husket du å bestille returmerker i vinter?

  (04.05.21) Om ikke så er det enda god tid, men plutselig er høsten der. Nortura la om rutinen for å bestille retur-, øko- og slakterimerker (Signalmerker) i fjor høst, og vi oppfordret alle våre produsenter å bestille samtidig med andre merker til årets lam.

 • God kvalitet på vinterlamma

  (12.03.21) – I årets to fyrste månader har Nortura slakta 11 650 lam, det er ca same mengde som vi slakta i same periode i 2020. Kvaliteten er veldig god med snitt slaktevekt på 19,6 kg og 83,7 % av lamma fekk Stjernelam-tillegg. Dette er ein auke på 7,6 % i høve til fjoråret, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.