Gode råd for skånsom klipping og fornøyde saueklippere

(Oppdatert 01.03.24) I dag er det ofte slik at sauebonden ikke klipper sauene sine selv. Gode klippere som kan gjøre jobben raskt og effektivt vokser ikke på trær i Norge, og utenlandske klippere blir derfor ofte en løsning. Disse er raske, arbeidsomme og kan faget sitt, men kan ha dårlig kunnskap om norsk sauedrift, og er ofte mest vant til å klippe tomme søyer om sommeren. Dette kan bidra til at klippinga gjennomføres på en måte som ikke passer ved klipping av høgdrektige søyer.

Av: Eirik Kolbjørnshus (småferådgiver og leder for Nortura klyppeteam), Hildegunn Mugås (veterinær, Hestavangen Dyreklinikk), Finn Avdem (fagsjef småfe, Nortura) og Vibeke Tømmerberg (Helsetjenesten for sau)

Det har vært tilfeller der saueklippere har stilt krav om at sauene skal stå uten mat og vann i flere dager før klipping for at dyra skal være lett å håndtere. En slik praksis er ikke dyrevelferdsmessig forsvarlig, og vi oppfordrer sauebønder til å stille krav om at klippinga skal gjennomføres på en måte som ivaretar dyrevelferden. 

Saueklipping

Her er noen råd for skånsom klipping og fornøyde saueklippere:

Klippetidspunkt

 • Isolert fjøs: Klipp i god tid før lamming, gjerne 7-8 uker før lamminga starter, men klipperen kan ikke være alle steder samtidig!
 • Uisolert fjøs: Klipp når du har en finværsperiode slik at sauen får «herdet» seg etter klipping og minst 3 uker før hovedtyngden av lamminga skjer. 
 • Det bør gå minst et par dager mellom klipping og vaksinering. Dette er stressende for dyra, og to kjappe stressituasjoner er ikke heldig og kan utløse melkefeber.

Fôring av sau før klipping

Årsaken til at saueklipperen ser det er positivt med faste før klipping, er at det blir mindre press på indre organ og foster. Dette gjør at det blir smertefullt for sauen og den blir urolig. Litt faste er bra, men begrens det etter det som er anbefalt.

En del veterinærer har erfaring med at det kan bli melkefeber døgnet etter klipping, og ser et mønster med økte problemer med melkefeber dersom dyra står lenge uten fôr og vann før klipping. Helsetjenesten for sau har samme erfaring.   

Nortura klyppeteam anbefaler at sauene ikke fôres ca 12 timer før klipping. Ved fri tilgang på grovfôr bør fôret tas vekk ca 12 timer før klyppestart. Det er også en fordel å gi høy eller surfôr med en viss mengde tørrstoff ved siste mål før klipping.

Når sauen er klipt, er det gunstig om den kan gå direkte til et måltid for å stresse ned. Vannet skal ikke stenges før klipping.  

Ta godt vare på sauen

 • Lag et godt sirkulasjonssystem der sauen beveger seg selv fram mot klippeplassen
 • Sørg for å behandle sauen skånsomt, er klipperen sliten og viser aggresjon- Spør om han ønsker en kaffekopp
 • Nyklipte sauer fryser lett, typiske tegn er at de krummer ryggen og klumper seg inntil hverandre. Tilby nyklipte dyr ekstra fôr, og vurder tiltak som å strø med halm, skru ned ventilasjonen, lukke porter og vinduer o.l.  

Ta godt vare på saueklipperen

 • Bring sauen til klipperen. Klipperen bruker spesielle sko, klippetøfler, som ofte blir brukt i mange besetninger, og skal derfor bare oppholde seg på klippeplassen. 
 • Ta pauser med jevne mellomrom f.eks. etter en to timers økt. Dette er spesielt viktig når klipperen er ny og ikke så godt trent
 • En svett og varm kropp trenger et oppvarmet rom å slappe av i
 • Server et varmt måltid midt på dagen, i samband med en times pause
 • Klippeplassen bør være minimum 2,5 x 3 m
 • Ha en huntonit-plate som golv på klippeplassen

Hygiene 

 • Saueklipperen kan føre med seg smitte til din besetning. Ta gode forhåndsregler, det er din besetning det går utover hvis det slurves med smittehygienen. Ha gode muligheter for vask av hender og utstyr, og ved kjent smitte i besetning/område må det tas ekstra hensyn rundt renhold.
 • Det er risiko for å få inn sjukdommer vi ikke har i Norge via utstyr, klær og fottøy som utenlandske saueklippere har med til Norge. Slikt utstyr må være forsvarlig rengjort og desinfisert før det brukes i norske sauebesetninger. Fottøy som har vært brukt i andre land skal ikke brukes i norske besetninger, og det bør også brukes eget tøy ved klipping i Norge. 
 • Sjekk at utenlandske klippere ikke går inn i norske sauebesetninger før det har gått minst 48 timer etter de har hatt kontakt med husdyr i utlandet. Dette er et krav i Dyrehelseforskriften.
 • Dyr med byller bør klippes til slutt og utstyret vaskes og desinfiseres grundig etterpå. Det gjelder også dersom man underveis i klippingen er uheldig å klippe hull på en byll man ikke visste om.

Med dette ønsker Nortura, Helsetjenesten for sau og lokale veterinærer alle en god klippesesong til det beste for sauen, saueklipperen og bonden.

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)