Skill mellom ung sau og sau når du melder inn

(Oppdatert 15.09.20) Endel kunder ønsker å kjøpe ung sau av Nortura, vi setter derfor stor pris på om du skiller mellom ung sau og sau når du melder inn dyr til oss.

Vi får da et sikrere tall på hvor mange ung sau vi får inn på et tidligere tidspunkt, og det blir da enklere å finne kjøpere til ungsauen.

Klassifiseringshåndboka til Animalia sier dette om alderen på ung sau: 

  • Hunkjønn: Alder: fra 12 måneder til ca. 30 måneder (ca. 2,5 år).
  • Hankjønn: Alder: Fra 12 til 18 måneder (1,5 år). 

Har slaktet rød/brun fettfarge, lukt- og/eller smaksavvik, så kommer slaktet i kategorien "vær" (se under).

 

Reduser risikoen for vêrsmak- og lukt

Vi må alltid vera på vakt mot at det blir lukt- og smaksfeil på vêrlamslakta om hausten.

Årsaka til at dette skjer, er hormonelle endringar hjå vêrlamma når paringssesongen nærmar seg. Vi har difor laga fylgjande råd for å redusere risikoen for lukt og smaksfeil på vêrlam:

  • Alle vêrlam bør vera slakta seinast tre veker før paringssesongen startar. Det betyr at vêrlam som ikkje er slaktemogne ved sanking, bør setjast på intensiv sluttfôring på kraftfôr og grovfôr eller eit godt grønnfôrbeite rett etter sanking.
  • Sorter søyelam og vêrlam. Det er spesielt viktig dersom sluttfôringa går føre seg inne. Dette gjev også meire ro i flokken og betre tilvekst.