Innmeldingsfrister slakt og livdyr

(Oppdatert 01.05.24) Innmeldingsfrister for Nortura SA for slakt og livdyr. Meld inn til direkte på Min side, eller ved å kontakte Nortura Medlemssenter på telefon 955 18 400.

Innmeldingsfrister – vanlig innmelding

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen for slaktedyr og livdyr tirsdag morgen kl. 08:00 på telefon til medlemssenteret og for webinnmelding på Min side.

Se krav for bruk av skjema Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

Storfeavtale

Innmeldingsfrist er fredag kl. 16.00 på telefon til medlemssenteret, for webinnmelding søndag kl. 23:59, 4 uker før ønsket slakteuke (basisuke).

Innmelding på telefon 95 51 84 00 til medlemssenteret eller webinnmelding.

Småfe utenom sesong

For småfe utenom sesong disponeres dyra for slakting i de 5 påfølgende uker etter innmelding.

Endring i innmeldingsfrister, som f.eks. i forbindelse med påske og jul annonseres spesielt.

 

Meld inn riktig antall dyr og dyreslag

Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting, og ikke minst videre varestrøm at det er riktig antall dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres.

Dette gjelder alle dyreslag.

For storfe er det kun individinnmelding, og riktig individ skal meldes inn.

Riktig antall i forhold til dyreslag er viktig for plass på dyrebilen, men det er også like viktig i forhold til det vi planlegger avsetning for i markedet. Husk også merknad ved innmelding om det er dyr med store horn som krever større plass på dyrebilen.

Må du korrigere din innmelding på forhånd så kan du endre individnummeret på storfe ved å kontakte Medlemssenteret på telefon 95 51 84 00.

Du kan ikke endre antall på innmeldingen eller slette etter at innmeldingsfristen er gått ut.