Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Stor oppslutning om LAM 2023

  (Oppdatert 22.02.23) 560 sauebønder og andre med interesse for sau var samla til Lammekongress på Scandic Hell i Stjørdal helga 18.-19. februar.

 • Forenkla ROS-analyse for 2022

  (17.02.23) Det blir jobba for fullt med utvikling av ny Min Side for småfe. ResultatOversiktSlaktedata (ROS-analysen) skal også kome her i ny versjon. Inntil det skjer, så legg vi ut ROS-resultata for 2022 på den førebels løysinga som vi fekk laga i fjor.

 • Teljedato og slakting før eller etter 1. mars?

  (25.01.23) Du har kanskje noko slaktelam ståande på ekstensiv sluttfôring, eller ein del slaktesau, og lurar på om du skal slakte dei før eller etter teljedato 1. mars? Her er litt hjelp finne ut kva som vil lønne seg.

 • Endringer i leveringsvilkår fra 2. januar 2023

  (02.01.23) Grunnet kraftig kostnadsvekst og behov for å stimulere ytterligere til rasjonalitet i samhandlingen mellom bonden og Nortura, justeres flere betingelser på slakt og livdyr fra 2. januar 2023.

 • Puljeintervall for småfe

  (20.12.22) Puljeintervall for småfe ligger i våre leveringsvilkår som p.t. er ikke er tilgjengelig for pålogging. Flere har savnet oversikten på intervallene.

 • Pris og tilskudds-endringer på småfe i første halvår 2023

  (19.12.22) Nortura har tidligere presentert engrosprisløypa for sau og lam for første halvår. Nå har konsernstyret vedtatt budsjett og hatt en gjennomgang av nettonoteringa. Vi kan dermed presentere prognose for endringer avregningspriser for første halvår. Vi tar også med endringer i tilskudd som Nortura betaler ut på vegne av staten.

 • Vil rekruttere saueklippere med nytt skoletilbud

  (08.11.22) Fra høsten 2023 kan ungdommer velge et helt skoleår med saueklipp, på Hallingdal Folkehøgskule i Gol. – Et viktig tilbud for å rekruttere nye saueklippere, sier Eirik Kolbjørnshus, leder for Nortura klyppeteam.

 • Bestilling av retur-, øko- og slakterimerker

  (Oppdatert 03.11.22) Fra høsten 2020 ble det nye rutiner for kjøp og utsending av retur-, øko- og slakterimerker. Du bestiller dine returmerker direkte fra merkeprodusenten, og merkene sendes direkte til deg. Bestill samtidig med de vanlige øremerkene så sparer du porto!