Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Lammesesongen 2023 – God marknadssituasjon for sau og lam

  (05.07.23) Ein ny slaktesesong for sau og lam står for døra. På nokre hektiske haust-veker skal eit års arbeid med sauen omsetjast til slakteoppgjer til Nortura-sauebøndene og kvalitets-mat til forbrukarane. Dette krev god planlegging frå bonde til butikk.

 • Tiltak etter lamming når våren er sein

  (Sist endret 05.06.23) Når våren er sein betyr det utfordringar for sauebonden med lang innefôring før søyer og lam kjem ut på saftige og næringsrike vårbeite. Dette kan lett føre til magre søyer og svoltne lam.

 • Noen råd i siloslåtten

  (Sist oppdatert 26.05.23) Surfôrkvaliteten er avgjørende for resultatet i kjøttproduksjonen. En kan alltids kompensere dårlig grovfôrkvalitet med mer kraftfôr, men du verden så mye lettere det er å oppnå god tilvekst når grovfôret er godt.

 • Norturas nye digitale tjeneste – Min side

  (29.03.23) Min side er under oppbygging, og løpende lanseres nye løsninger. Min side fungerer og på mobil. Tjenester i Min side er innmelding av gris, storfe og småfe til slakt, kjøp/salg og direktelevering av livdyr, mine leveranser, egg- og fjørfekjøttkontroll.

 • Gode øyremerkevaner

  (Oppdatert 01.03.23) Ein stor tidstjuv på slakteria våre er å finne ut av kven som er eigar av slaktedyr når dei er feilmerka eller manglar merking. Tid er pengar og i Nortura er det bonden som betaler for tida. Dersom vi ikkje finn ut av kven som eig dyret, kan ein i verste fall måtte avlive dyret på slaktefjøset og destruere skrotten, rett og slett fordi det er ulovleg å slakte dyret når ein ikkje veit kven som er eigar.

 • Gode råd for skånsom klipping og fornøyde saueklippere

  (Oppdatert 22.02.23) I dag er det ofte slik at sauebonden ikke klipper sauene sine selv. Gode klippere som kan gjøre jobben raskt og effektivt vokser ikke på trær i Norge, og utenlandske klippere blir derfor ofte en løsning. Disse er raske, arbeidsomme og kan faget sitt, men kan ha dårlig kunnskap om norsk sauedrift, og er ofte mest vant til å klippe tomme søyer om sommeren. Dette kan bidra til at klippinga gjennomføres på en måte som ikke passer ved klipping av høgdrektige søyer.

 • Teljedato og slakting før eller etter 1. mars?

  (25.01.23) Du har kanskje noko slaktelam ståande på ekstensiv sluttfôring, eller ein del slaktesau, og lurar på om du skal slakte dei før eller etter teljedato 1. mars? Her er litt hjelp finne ut kva som vil lønne seg.