Siste prisendring og prisprognose småfe

Avregningspriser:

(28.06.24) Avregningsprisen for lam økes med kr 1,41 pr kg, mens for sau reduseres avregningsprisen med kr 3,19 pr kg, for ungsau reduseres prisen med 19 øre pr kg fra mandag 1. juli. For geit reduseres avregningsprisen med 18 øre pr kg, og kje med 26 øre pr kg fra samme dato. Endringene skyldes nye engrospriser for lam, sau og vær, mens det er økte slaktekostnader og redusert innmatverdi for alle kategorier.

Tidligere endringer:

  • Avregningsprisen for lam går opp med kr 4,00 per kg fra mandag 27. mai. Dette er grunnet økt engrospris, og er i henhold til oppsatt prisløype for 1. halvår.
  • Fra mandag 1. april går avregningsprisen for lam ned med kr 0,22 pr kg, sau/ungsau kr 0,19 pr kg, geit kr 0,26 pr kg og kje kr 0,79 pr kg på grunn av økte kostnader.
  • Fra mandag 26. februar innføres grunntilskudd på vær med kr 5,- per kg. Denne satsen vil stå fram til 14. oktober.
  • Avregningspris for lam går opp med kr 1,53 pr kg fra 2. januar. Endringene skyldes økt engrospris, redusert omsetningsavgift, økte slaktekostnader og redusert innmatverdi. I tillegg økes grunntilskudd for lam med kr 1,00 pr kg.

» Avregningspriser småfe - pristillegg småfe

NB: Ved søndagsslakting i høst er det priser og vilkår påfølgende uke, fra mandag, som gjelder.