Ett Nortura – sterkt og lønnsomt

Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er to av våre mest kjente merkevarer. Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 18 300 norske bønder. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse, bærekraft og verdiskaping over hele landet.

Vi tilbyr et mangfold av råvarer og ferdige produkter av kjøtt og egg til både dagligvaremarkedet, restauranter, kantiner og andre industrier. God dyrevelferd og trygg mat er grunnforutsetninger for vår drift, vi støtter myndighetenes kostholdsråd, og vi er opptatt av å utnytte alle råvarene og redusere matsvinn til et absolutt minimum.

I tillegg til over 18 300 aktive eiere, har Nortura over 30 produksjonssteder og mer enn 5 000 ansatte. Vi skaper store verdier for Norge, omsetter for 23 milliarder kroner og legger igjen 4,8 milliarder kroner til fellesskapet gjennom skatter og avgifter fra våre ansatte, eiere og underleverandører.

Nortura er kåret til landets 13. mest innovative virksomhet. Vi satser på innovasjon for å utvikle oss i en helsevennlig og bærekraftig retning, og fortsatt skape matglede og store verdier som forblir i Norge.

Kalkunbonde Per Anders Buer i Skjeberg