Ett Nortura – sterkt og lønnsomt

Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er våre største og mest kjente merkevarer. Vi er bondens selskap, et samvirke eid av 17 100 norske bønder.

I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse, bærekraft og verdiskaping over hele landet. I tillegg har vi flere hel- og deleide datterselskaper innen beslektet næringsvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark og England. Vi tilbyr et mangfold av råvarer og ferdige produkter av kjøtt og egg til dagligvare-, industri- og storkjøkkenmarkedet.

God dyrevelferd, dyrehelse og trygg mat er grunnforutsetninger for vår drift. Vi støtter myndighetenes kostholdsråd og vi har et program for det grønne skiftet.

I tillegg til 17 100 aktive eiere, har Nortura over 30 produksjonssteder og nesten 5 000 ansatte. Vi skaper store verdier for Norge, omsetter for nesten 28 milliarder kroner og legger igjen over 5 milliarder kroner til fellesskapet gjennom skatter og avgifter fra våre ansatte, eiere og underleverandører.

Vi satser på innovasjon for å utvikle oss i en helsevennlig og bærekraftig retning, og skape matglede og store verdier som forblir i Norge.

Kalkunbonde Per Anders Buer i Skjeberg