Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Priorkampanje – vinn sykkel

  (18.03.21) Prior Grillpølser vil være synlige i en rekke medier som TV, displaybannere, SoMe, og butikk fra uke 10-13, samtidig som Prior kjører en stor konkurranse på Facebook hvor man kan vinne en El-sykkel og gavekort hos Sport1.

 • Nortura signerer Grønnvaskingsplakaten

  (16.03.21) Som et ledd i arbeidet med en revidert bærekraftstrategi, har Nortura i dag signert Grønnvaskingsplakaten. Plakaten vil fungere som en veileder for vår fremtidige kommunikasjon og er et ledd i arbeidet med å bygge et nytt Nortura for fremtidens forbrukere.

 • Årsmøtet i Nortura SA er flyttet

  (15.03.21) Nortura SA flytter årsmøtet 2021 fra opprinnelig 7. og 8. april til 17. og 18. juni. Vi jobber per nå ut med ulike alternativer til gjennomføring.

 • Fugleinfluensa: Faren øker

  (Oppdatert 12.03.21) Alt tilsier at smitte finnes i villfugl over hele Sør-Norge og vi må regne med at smitten vil øke med vårtrekket som nå er godt i gang. Både grågås og kanadagås har nå kommet til Norge. Økt smitte blant villfugl øker risikoen for å dra smitte inn i kommersielle fjørfehold.

 • Prognosen 2021 – per mars: Forventer fortsatt høyt innenlandsk salg av kjøtt

  (10.03.21) Nortura Totalmarked har i den reviderte prognosen lagt til grunn fortsatt høyt innenlandsk salg av kjøtt som følge av redusert grensehandel og reiserestriksjoner, og legger til grunn at strenge tiltak blir videreført igjennom sommeren. Sammenlignet med prognosen fra januar er salget noe oppjustert til og med 2. tertial 2021.

 • Prior får ny logo og visuell identitet

  (02.03.21) – Som landets eldste merkevare for egg og hvitt kjøtt, opplever vi at det som i utgangspunktet var Priors merkevareidentitet, nå har blitt mer et uttrykk for kategorien generelt. Vi har behov for å by mer på vår personlighet, sier designsjef i Nortura, Irene Møller.

 • Har du alt klart til lamminga?

  (Sist endret 01.03.21) Lammingstida er ei travel tid som det er viktig å planleggja godt. Ein godt forberedt lammingssesong gir overskot til å berge fleire lam!

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes