Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Nortura profilklær

  (Oppdatert 25.11.19) Nortura SA har avtale med Bekken & Strøm AS som gjør at du som Norturaeier kan kjøpe blant annet rimelige kjeledresser, sko, profilprodukter og andre profilklær direkte fra nettbutikken. Hvorfor ikke gjøre unna litt av julegavehandelen her?

 • Stor nedgang i saueslaktinga

  (Oppdatert 22.11.19) Vi har nå inne slaktestatistikk for tre nye slakteveker. I veke 45 og 46 (4. - 17. november) så slakta Nortura 36 500 lam med medel slaktevekt 16,8 kg, medel klasse R/R- (7,5) medel feittgruppe 2+/2 (5,7).

 • Prognosen 2020 – per november 

  (14.11.19) For gris prognoseres det i 2020 et overskudd for året som følge av et stagnerende salg. Eksportvolumet for 2020 ligger i praksis allerede klart på reguleringslager. Derfor er det viktig at svineprodusentene fortsatt bidrar med frivillig reduksjon av produksjonen for å unngå overproduksjon. For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med mye sau i markedet. Det ligger også mye lam på reguleringslager. For egg viser prognosen et overskudd og at det ikke er rom for nyetableringer.

 • Bønder og psykisk helse – nominert til helsepris!

  (13.11.19) Prosjektet Bønder og psykisk helse drevet av organisasjonen Mental Helse Ungdom, der Nortura og flere landbruksorganisasjoner er med er nominert som et av tre prosjekter til Stiftelsen DAM sin helsepris! Du kan nå gå inn og stemme på en av kandidatene.