Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Nå er det innspurt på årets slakting

  (06.12.23) Da er vekene 46 og 47 (13. - 26. november) inne i slaktestatistikken. I desse vekene slakta Nortura 17 600 lam med medel slaktevekt 16,4 kg, medel klasse R/R- (7,5) feittgruppe 2+/2 (5,6). 85% av lamma hadde Stjernelam-kvalitet.

 • Dyrevelferdsprogrammet for sau rulles ut for første pulje

  (05.12.23) Nå i desember får de første saueprodusentene varsel om hva de trenger å gjøre for å oppfylle kravene i dyrevelferdsprogrammet for sau. Fristen for å gjennomføre veterinærbesøk og obligatorisk kurs for denne puljen er ved utgangen av mars.

 • Ringorm på flere storfebesetninger i Trøndelag

  (Oppdatert 01.12.23) Situasjonen i Trøndelag er fortsatt uavklart med totalt 14 tilfeller av ringorm og 34 båndlagte kontakter pr 30. november, men vi opplever å ha litt mer oversikt. Næringa er derfor enige om å redusere omfanget på den røde sona og etablere en gul sone med noe lettere tiltak. Hensikten er å unngå at friske besetninger smittes med ringorm gjennom livdyromsetning.

 • Julekampanje fra Gilde

  (01.12.23) I hele desember vil det være Gilde jul i «alle kanaler». Det vil være kampanjer på TV, reklame utendørs, på kino og ulike digitale plattformer. Den beste julematen får du fra våre bønder!

 • Direktesalg av livdyr skal også avregnes/faktureres

  (01.12.23) – Et stort flertall bruker Min side noe vi er veldig glade for, og det er til stor hjelp, men noen er litt "etternølere" og av ulike årsaker venter med å registrere salg/kjøp, sier fagsjef livdyr i Nortura, Odd Finnesand. Skal disse avregnes nå i 2023 bør dere kontakte oss snarest, og senest innen 15. desember!

 • Bli med å bli kjent med Nortura!

  (15.11.23) Ungdomsutvalget i Nortura inviterer til ei samling for deg som er fra 25 år og nedover, enten du er bonde eller skal ta over i nærmeste framtid (ca. 2 år). 

 • Livdyrmarkedet per november – rimelig grei balanse på fôringsdyr

  (28.11.23) – Svært god tilgang av fôringsdyr så langt gjør at totalmarked for fôringsdyr balanserer rimelig greit så langt i hele Nortura. Vi har områder med både over- og underskudd, og diverse kategorier som fôringskviger er med å danne noe regionale overskudd, sier fagsjef livdyr i Nortura, Odd Finnesand.

 • Nytt eierskiftekurs januar 2024

  (28.11.23) De digitale eierskiftekursene fra TINE Rådgiving og Nortura blir raskt fulltegnet, og nå tilbyr vi nye kurs allerede på nyåret. Du kan delta på dag- eller kveldstid.

 • Innmeldingsfrister slakt og livdyr før jul

  (Oppdatert 27.11.23) Det er et behov for å framskynde innmeldingsfristen for slaktedyr og livdyr i forbindelse med jul og første uke på nyåret. Innmelding på Min side eller på telefon til Nortura Medlemssenter, tlf. 955 18 400.

 • Husk brøyting og strøing for å gi gode kjøreforhold for dyrebilen

  (23.11.23) Over store deler av landet er det nå snø- og isveier. Selv om de fleste er flinke til å sørge for gode og trygge veiforhold minner vi om at alle har et ansvar for at dyrebilen- eller eggbilen kommer trygt fram. Vurderer sjåførene sikkerheten for dårlig må de rett og slett snu.