Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Satser omsetningsavgift 2022

  (Oppdatert 07.12.21) Satsene for omsetningsavgiften 2022 ble vedtatt av Omsetningsrådet i går 6. desember, satsene tilsvarer de konsernstyret i Nortura hadde foreslått.

 • Takk til alle som har svart på medlemsundersøkelsen så langt

  (07.12.21) Nortura gjennomfører nå en undersøkelse blant våre eiere og produsenter for å undersøke hvor tilfreds dere er med oss på ulike områder. Medlemsundersøkelsen har du mottatt på e-post, og vi håper så mange som mulig vil gi oss tilbakemelding. Undersøkelsen tar ca. 6-7 minutter å svare på. Takk til alle som har svart så langt, og har du ennå ikke svart vil du få en ny påminnelse på e-post.

 • Snart tomt reguleringslager

  (07.12.21) Vi er nå på oppløpssida for årets slaktesesong. Tre nye slakteveker er kome inn i slaktestatistikken. I vekene 45, 46 og 47 slakta Nortura 34 000 lam med medel slaktevekt 16,4 kg, medel feittgruppe 2/2+ (5,5) og medel klasse R-/R (7,3). 84 % av lamma var Stjernelam.

 • Registrering av formidling/direkteformidling Min side

  (02.12.21) Direktelevering av avlsdyr og fôringsdyr (storfe og gris) øker årlig. Dette er en gledelig utvikling og ofte en god løsning for både deg som bonde og dyra. Det går nå mot jul og nyttår, og vi må igjen minne om at slike leveringer må registreres i god tid før nyttår for å avregnes på året.

 • Behov for å levere andre storfe enn det som opprinnelig var innmeldt

  (Sist endret 01.12.21) Fra tid til annen kan det være behov å bytte ut innmeldte individer med andre dyr. Av hensyn til ønske om effektiv bruk av arbeidstid henstiller vi om at bytting holdes på et minimum, vi vil gjerne være så effektive som mulig for å holde våre kostnader for deg som bonde nede.

 • Angustillegget øker fra nyttår

  (30.11.21) Norsk Angus går godt, og det er god etterspørsel etter produktene. Meny vil gi mer tilbake mer tilbake produsentene, og fra årsskiftet økes fettkompensasjonstillegget i Angusavtalen med kr. 3,- per kg.

 • Ny løsning for livdyrformidling av gris rulles ut i Innlandet

  (Oppdatert 26.11.21) Siden ny løsning for livdyrformidling av gris tar i bruk mange nye digitale prosesser, har prosjektet ønsket å begynne med en mindre del av landet for å kunne sikre en trygg utrulling. Nå er vi klare til å utvide området ytterligere, og fra mandag 29. november rulles løsningen ut i Innlandet.