Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Om koronasituasjonen - Nortura

  (Oppdatert 15.06.20) Her finner du lenker til informasjon om hva som gjelder i forbindelse med smittefare, driftsrelatert informasjon etc. Samfunnet åpner delvis, men det oppfordres til fortsatt å bidra med tiltak. Noen medlemsbutikker har åpent med restriksjoner eller har redusert åpningstid, ellers er tiltakene vedrørende dyretransport, kontakt med personell og endring i innmeldingsfristen for slakt viktig å merke seg.

 • Nortura øker noteringsprisen på storfe!

  (Oppdatert 08.07.20) Det er for tiden stor etterspørsel etter storfekjøtt. Nortura har stort behov for du melder inn dine slaktedyr på avtale så raskt som mulig. Vi innfører ekstra avtaletillegg på kr 1 pr kg fra med uke 32 (mandag 3. august) til med uke 36 (fredag 4. september). Vi minner om at det blir en prisreduksjon på til sammen kr 3 pr kg fra og med uke 40 (mandag 28. september). I perioden med ekstra avtaletillegg vil dermed utbetalingsprisen være kr 4 pr kg høyere enn i oktober!

 • Produsenter med høg A-eggprosent

  (07.07.20) For tre år siden startet Team Egg med å løfte fram de produsentene som har de beste resultatene gjennom Nortura eggkontroll for henholdsvis A-eggprosent og dødelighet.

 • Åpnet medlemsbutikk i Møre og Romsdal

  (06.07.20) Fredag 3. juli åpnet Nortura medlemsbutikk i Møre og Romsdal. Den etterlengta medlemsbutikken er lokalisert på Vågstranda i Vestnes kommune, og har åpent tirsdag, torsdag og fredag.

 • Nortura moderniserer Joika

  (02.07.20) Etter 60 år med den karakteristiske Joika-boksen, vil Nortura nå endre navn og design. – Tiden er moden for et skifte, sier merkevaredirektør.

 • Lammesesongen 2020 – Betre marknadssituasjon

  (02.07.20) Sesongen 2019 var ein typisk "normal"-sesong, med normalt tidlege beiter, gode grasavlingar, ingen endring av teljedato og andre element som er med å påverkar slaktinga av sau og lam.

 • Nortura Rudshøgda nominert til Mangfoldsprisen 2020

  (01.07.20) Norturas anlegg på Rudshøgda samler 25 nasjonaliteter på arbeid i uka. Nå er de nominert til Mangfoldsprisen, som er Statens utmerkelse for fremragende bruk av etnisk mangfold og innvandreres kompetanse i arbeidslivet.