Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Samler skjæring av storfe på færre anlegg 

  (20.08.20) Styret i Nortura har besluttet å gjøre Nortura Rudshøgda og Nortura Malvik til nye hovedanlegg for storfeskjæring i årene fremover. Skjæring og pakking av storfe vil med det foregå på færre anlegg, som et ledd i omleggingen til ny og helhetlig industristruktur. 

 • Info retur/nisje

  (20.08.20) Vi går nå inn i en periode hvor vi har mye retur- og nisjeslakt selv om det oppfordres til å ikke bestille i de mest hektiske ukene i lammesesongen.

 • Logg inn for leveringsvilkår

  (19.08.20) Fra i sommer ble våre leveringsvilkår for alle dyreslag lagt bak innlogging, det vil si at du må være innlogget her på «medlemsweben» for å søke etter puljetillegg, kvantumstillegg, avtaletillegg etc.

 • God score på medlemssenteret!

  (06.08.20) – Det er svært hyggelig for oss at vi får så god tilbakemelding på servicen på medlemssenteret. At våre eiere setter pris på den jobben vi gjør, og er godt fornøyde med hvordan vi løser henvendelsene er viktig for oss, det gir oss god motivasjon i jobben vår, sier Sjef for Nortura Medlemssenter og Inntransport, Monika Solberg.

 • Tips for å vurdere slaktetidspunkt

  (02.07.20) Årets prisprognose har litt flatare profil enn i dei siste to åra. Bakgrunnen for det er at vi har fått positive signal om forlenga lammesesongen i butikkane dette året. Nortura har også fått mange innspel frå medlemmer som ynskjer ei litt flatare prisløype. Det skal likevel lønne seg å sanke sau og vera i gang med plukkslakting frå slutten av august/starten av september.

 • Retur av slakt, nisjeslakt og medlemskjøp

  (Oppdatert 05.08.20) Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning. Skal du fremby slaktet til andre er det ikke lenger Returslakt, men det vi kaller Nisjeslakt.