Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Nisjeslakt

  (Oppdatert 16.02.23) Formålet med nisjeslakt er å gi deg som medlem i Nortura en mulighet til å øke verdiskapningen på egen gård med utgangspunkt i eget slakt. For å kunne kjøpe tilbake eget slakt som nisje må du først inngå en avtale om dette.

 • Retur av slakt og medlemskjøp

  (Oppdatert 16.02.23) Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning. Det er endring i frakt- og ekspedisjonskostnader for retur fra 6. februar, og returkostnader endres fra stykkpris til kilopris fra 16. februar.

 • Svært god tilgang på fôringsdyr

  (15.02.23) Siden i høst har store deler av Nortura hatt utfordringer, utslakting og frigjøring av sluttfôringsplasser har ikke stått i forhold med innmelding av fôringsdyr.

 • Nye Nortura profilprodukter

  (Oppdatert 09.02.23) Som Norturaeier kan kjøpe blant annet rimelige kjeledresser, jakker, sko, andre profilklær- og produkter direkte fra nettbutikken til Ahlsell. Vi har endelig fått på plass flere profilprodukter i vår kolleksjon hos Ahlsell. Denne gangen også i damemodeller, noe som har vært etterspurt i kolleksjonen. Merk deg at du må ha riktig kundenummer når du bestiller om du er medlem i både Nortura og Tine!

 • Nortura etablerer ungdomsutvalg i en ny pilot

  (08.02.23) Sånn ser framtida ut i Nortura. Marthe, Embrik, Martin, Andrea, Vilde, og Jon Bjørnar er alle unge bønder, eller neste generasjons bønder. De er nå første kull i Norturas nye pilotprosjekt; Ungdomsutvalget.

 • Renteendring i Nortura SA sin Låneinnskuddsordning

  (26.01.23) Med bakgrunn i utviklingen i markedsbetingelser på bankinnskudd, har Nortura SA funnet det riktig å heve rentesatsen på låneinnskudd i Nortura SA gjeldende fra 1. februar. Dette er tredje renteøkning på innskuddsordningen siden i fjor høst.

 • Forklaring på slakteoppgjør

  (Oppdatert 26.01.23) Her gir vi deg en forklaring på slakteoppgjør, eller avregning på gris, storfe og småfe. Avregningen er "kvitteringen" du som produsent får fra slakteriet når du leverer slaktedyr.