Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Årets kretsmøter på Teams

  (Oppdatert 03.02.21) Alle eier skal nå ha fått invitasjon til årets kretsmøte på e-post. Invitasjonen inneholder også en lenke, altså en kobling til møtet, så det er viktig du tar vare på e-posten. I løpet av dagen vil du også motta en lenke for gjennomføring av valget, som nå skjer i forkant av kretsmøtene.

 • Bente Roer går ut av Nortura-styret

  (01.02.21) Etter åtte år i Norturas tjeneste, har kyllingbonde Bente Roer meldt fra at hun ikke tar gjenvalg konsernstyre. – Det kommer et tidspunkt der du skal slippe til yngre krefter. Den tida er nå, sier Roer.

 • Endring på avregningsbrev fra Forus

  (29.01.21) Nortura innfører som kjent en ny IT-plattform i selskapet, og fra februar avregnes slaktedyr levert til Nortura Forus fra den nye plattformen.

 • Får du Nyhetsbrev på e-post fra Nortura?

  (Oppdatert 27.01.21) Ikke alle vet at man kan søke i søppelpost-mappa, det er ikke unaturlig at spesielt nyhetsbrev som sendes som masseutsendelser kan havne der. Savner du informasjon fra Nortura så sjekk! Dette er spesielt viktig nå som kretsmøteinvitasjoner er sendt ut de siste dagene.

 • Gode øyremerkevaner

  (Oppdatert 21.01.21) Ein stor tidstjuv på slakteria våre er å finne ut av kven som er eigar av slaktedyr når dei er feilmerka eller manglar merking. Tid er pengar og i Nortura er det bonden som betaler for tida. Dersom vi ikkje finn ut av kven som eig dyret, kan ein i verste fall måtte avlive dyret på slaktefjøset og destruere skrotten, rett og slett fordi det er ulovleg å slakte dyret når ein ikkje veit kven som er eigar.

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes