Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Viktig melding fra norske slakterier

  (14.06.23) Rett rapportering av MKI (matkjedeinformasjon) er viktig for deg og for maten du produserer. En samlet bransje og Mattilsynet ser at ikke alle følger kravene. Det kan få følger for mattrygghet og dyrevelferd.

 • Kontraktsrente (medlemsrente)

  (Sist endret 22.09.23) Kontraktsrenten (medlemsrenten) fastsettes av Nortura SA og gjelder ved avtalt kreditt utover 14 dager ved kjøp av livdyr. Av salgsvilkårene for kjøp av livdyr med kreditt følger det at rentesatsen skal varsles på Norturas medlemssider.

 • Hjelp oss med å levere reine dyr!

  (21.09.23) God slaktehygiene forutsetter reine dyr. Møkkete dyr utgjør en risiko for at slaktet infiseres med E.coli-bakterier som igjen kan gi alvorlige sykdom hos mennesker. Møkkete dyr utgjør en kostnad for bonden enten direkte med møkktrekk på slaktet og indirekte da de er tidkrevende å slakte og går utover effektiviteten på slakteriet. Sist men ikke minst handler reine dyr om god dyrevelferd.

 • Valgkomiteen foreslår gjenvalg på styret

  (19.09.23) Det er fremsatt krav om ekstraordinært Årsmøte i Nortura, med valg av styre som eneste sak. I den forbindelse fikk valgkomiteen den 5. september i oppdrag fra ordfører om å komme med en innstilling til det ekstraordinære årsmøtet. Årsmøtet er berammet til 3. oktober.

 • Norsk lam fra Gilde

  (18.09.23) Nå kommer fokuset på lam i butikkene, og på gilde.no finner du oppskrifter med norsk lam fra Gilde. Torsdag 28. september er det fårikålens dag, for å feire Norges nasjonalrett!

 • Misvisende avisartikkel om lånekravet fra bankene

  (07.09.23) Nationen presenterte 6. september en nyhetssak som gir inntrykk av at Nortura har kommet i brudd med bankenes krav til finansielle nøkkeltall, dette er misvisende om Norturas reelle finansielle situasjon.