Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Omsetningsavgiften for 2020

  (Oppdatert 25.06.20) Landbruks- og matdepartementet har fastsatt satser for omsetningsavgift i 2020. For storfe, sau/lam og gris fastsetter departementet maksimalsatser, mens Omsetningsrådet fastsetter satsene gjennom året innenfor disse. Som alltid gjøres det en ny vurdering for 2. halvår på våren på grunnlag av endringer i markedet og prognosen.

 • Se Norturas første digitale eiermøte

  (23.06.20) Mandag lanserte Nortura en ny helhetlig plan for industristrukturen som skal gi ny fart i konsernet, og skape en moderne og bærekraftig samvirkebedrift. I dag (tirsdag) gjennomførte konsernsjef Anne Marit Panengstuen vårt første heldigitale møte med eierne.

 • Får du Eierbrev fra Nortura?

  (22.06.20) Ikke alle vet at man kan søke i søppelpost-mappa, det er ikke unaturlig at spesielt nyhetsbrev som sendes som masseutsendelser kan havne der. Savner du Nyhetsbrev eller Eierbrev fra Nortura så sjekk!

 • Sommertilbud til ansatte og eiere

  (18.06.20) Nortura har som følge av korona-situasjonen og stenging av store deler av horeca-markedet, fått et stort overskuddslager av kyllinglår. Vi ønsker derfor å tilby våre eiere og ansatte et skikkelig godt sommertilbud!

 • Økt dagligvaresalg, men svekket driftsresultat for Nortura i 1.tertial

  (18.06.20) Omsetningen i 1.tertial endte på 7,4 milliarder kroner, 0,3 % høyere enn fjorår. Økt hjemmekonsum, stengte grenser og perioder med hamstring har bidratt til god salgsvekst i dagligvaremarkedet. Samtidig har nedstengningen av bl.a kantiner, restauranter og hotell medført en markant svekkelse i storkjøkkenmarkedet.

 • Smittevern i svinebesetninger

  (16.06.20) 2020 blir året smittespredning, smittevern og immunitet er de mest omtalte tema i samfunnet generelt. Svineprodusenter er en gruppe som over mye lengre tid har hatt disse temaene langt fremme i bevisstheten. Det er likevel viktig å minne hverandre på viktigheten av god smittebeskyttelse.