Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • Ivar vil ha sterkere satsing på slakteavfall

  (15.06.23) Fra orkesterplass i havbruksnæringa har Ivar Strand sett lakseoppdrettere skape store verdier av rest- og biprodukter. Som nytt styremedlem i Nortura SA, vil han ha en sterkere satsing på slakteavfall.

 • Bedret resultat og omsetningsvekst for Nortura

  (12.06.23) Omsetningen vokser med rundt en milliard kroner sammenliknet med første tertial i fjor, mens resultat før finansposter, skatt og avskrivninger (EBITDA) øker fra 42 til 144 millioner kroner i samme periode.

 • Hva er nyttige for deg som ny bruker i Nortura?

  Nortura skiller seg fra våre konkurrenter ved at vi eies av bønder og styres av bønder. Dette gjenspeiles også i selve formålet til Nortura: Å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull slik at medlemmene får det best mulig økonomiske resultat av sin husdyrproduksjon på kort og lang sikt.

 • Årets vinnere i Husdyrtreff

  (01.06.23) «Husdyrtreff» er en konkurranse arrangert av Tine, Nortura, Norsvin, TYR og Geno. Konkurransen har vært arrangert siden 1981 og innebærer at elever fra videregående skole velger mellom fem ulike oppgavesett: Storfe – melkeproduksjon, storfe – kjøttproduksjon, saueproduksjon, svineproduksjon eller fjørfeproduksjon.

 • Prisløyper engrosprisendringer 2. halvår 2023

  (Oppdatert 16.08.23) Konsernstyret i Nortura fastsatte 23. mai planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 2. halvår 2023. På grunn av svakere salg av helt slakt enn forventet, reduseres engrosprisen for storfe med kr 4,00 pr kg og gris med kr 0,80 pr kg fra mandag 21. august. De øvrige endringene i prisløypa gjennomføres som planlagt.

 • Sommerveien Purkering på topp!

  (25.05.23) – Vi har veldig mange flotte og gode svineprodusenter i Nortura! Sommerveien Purkering ble som landets første purkering sanert og fikk SPF-status i 2021. Allerede 2. driftsår etter sanering har ringen klatret til topps på Ingris-statistikken for beste purkering, sier Mari-Janne Rasmussen, rådgiver i Nortura.

 • Tilbud fra Norsk Dyremat til deg som Norturaeier!

  (22.05.23) Norsk Dyremat er et lønnsomt, heleid datterselskap av Nortura med råvarer fra Nortura. Vi tilbyr deg som Norturaeier 10% rabatt på Provit hunde- og kattemat. Bruk rabattkode "Nortura10" på www.hundefor.no.