Nyheter/pressemeldinger

Her finner du nyhetsartikler med aktuelt stoff for medlemmene samt pressemeldinger fra Nortura.

Nyheter spesielt for de enkelte dyreslag finner du i "Siste nytt" på dyreslagets sider.

 • – Vi trenger et samlet landbruk

  (05.03.20) I går ble utkastet til landbrukets klimaplan drøftet på det årlige klimamøte mellom faglagene og en rekke aktører i landbruket, deriblant Nortura. – Jeg er godt fornøyd med innspillene og at vi står samlet i klimaarbeidet, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

 • Prognosen 2020 – Overskudd av lam og egg

  (04.03.20) Den nye prognosen for 2020 viser overskudd av lam. Dette kommer i tillegg til et større reguleringslager ved inngangen til året enn ønskelig. For egg viser prognosen fortsatt overskudd og det er ikke rom for nyetableringer.

 • Nytt design på Prior eggkartonger

  (03.03.20) For å styrke Priors posisjon i egg-kategorien endret vi designet på hele Prior Egg-porteføljen. Dagens design ble utviklet i 2013, og det er kun gjort små endringer i senere tid.

 • Forklaring på Årsoppgave medlemskapital og andelsinnskudd Min side

  (02.03.20) «Årsoppgave for medlemskapital og andelsinnskudd» finner du på Min Side, en årlig rapport fra 2014 og fram til i dag. Fram til 2013 ble Årsoppgavene sendt ut pr brev til alle som hadde avsetning. Per i dag får vi ikke opp det enkelte års avsetning for denne perioden på Min side. Men avsetningene er akkumulert opp, slik at «Saldo innestående på medlemskapitalkonto» stemmer.

 • Fôringsdyr

  (27.02.20) – Det er et økende nasjonalt underskudd av fôringsdyr, men leveringsklare fôringsdyr av god kvalitet kan lett formidles i hele landet til gode betingelser, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura.

 • OL-gull med råvarer fra den norske bonden

  (26.02.20) Det norske kokkelandslaget tok storeslem, og ble tildelt den Olympiske gullmedaljen for sin kokkekunst under det olympiske mesterskapet (IKA Culinary Olympics 2020) i Tyskland den 19. februar. Det norske juniorlandslaget tok sølv.

 • Renteøkning i Nortura SA sin Låneinnskuddsordning!

  (20.02.20) Med bakgrunn i utviklingen i markedsbetingelser på bankinnskudd, har Nortura SA funnet det riktig å justere rentesatsen på låneinnskudd i Nortura SA gjeldende fra 01.03.2020. Det er i tillegg besluttet å fjerne den lave satsen for beløp under kr 50 000,-