Liv Astrid er organisasjonsleder i Øst, samt rådgiver storfe i områdene Akershus, Oslo og Østfold, samt småfe i Akershus og Østfold.