Område Møre og Romsdal nord for Storfjorden, med unntak av Aure, Smøla og Surnadal