Nyheter/pressemeldinger - arkiv 2021


 

 • Nortura blir ny hovedleverandør for hvitt kjøtt og egg til Forsvaret

  (14.12.21) Nortura Proff skal sikre hvitt kjøtt og egg til det norske Forsvaret fra 2022. Avtalen er landsdekkende og har en årlig verdi på om lag 23, 5 millioner kroner. Nortura har vært en mangeårig leverandør til Forsvaret av rødt kjøtt, og dette partnerskapet forsterkes ytterlige ved inngåelsen av denne avtalen.

 • Årsavslutning og livdyr 2021

  (14.12.21) Det går mot jul og nyttår. Vi ønsker igjen å minne om at direkteformidla avlsdyr og fôringsdyr (storfe og gris) må registreres snarest, og i god tid før nyttår. Nortura er helt avhengige av å få dette på plass i god tid for bearbeiding av avregning og faktura.

 • Takk til alle som har svart på medlemsundersøkelsen så langt

  (14.12.21) Nortura gjennomfører nå en undersøkelse blant våre eiere og produsenter for å undersøke hvor tilfreds dere er med oss på ulike områder. Medlemsundersøkelsen har du mottatt på e-post, og vi håper så mange som mulig vil gi oss tilbakemelding. Undersøkelsen tar ca. 6-7 minutter å svare på. Takk til alle som har svart så langt, og har du ennå ikke svart vil du få en siste påminnelse på e-post i dag.

 • Prior vil gradvis innføre ny kyllingrase i dagligvare

  (13.12.21) Norske forbrukere er i økende grad opptatt av bærekraftige valg. For å møte forbrukernes ønsker vil Prior sammen med NorgesGruppen introdusere saktevoksende kyllingrase i dagligvarehandelen. Innføringen vil skje gradvis.

 • Angustillegget øker fra nyttår

  (30.11.21) Norsk Angus går godt, og det er god etterspørsel etter produktene. Meny vil gi mer tilbake mer tilbake produsentene, og fra årsskiftet økes fettkompensasjonstillegget i Angusavtalen med kr. 3,- per kg.

 • Sterk salgsøkning i årets lammesesong

  (25.11.21) Norsk lam velges av et økende antall nordmenn. Nortura kan etter årets lammesesong konstatere en salgsøkning på hele 15 %. Årets lam holder dessuten høy og god kvalitet. Salgsøkningen kommer på toppen av fjorårets økning på 10 prosent fra 2019.