Hvor finnes produktene?

Her har vi en oversikt på noen av våre nyheter og "listingen" på enkelte av våre produkter, altså hvilke kjeder som tar inn våre produkter i sine butikkhyller.

Det er opp til de ulike butikkene og kjedene å bestemme hvilke varer de ønsker i sine butikker. Det betyr at utvalget i ulike butikker vil variere noe, ut fra hvilke bestillinger og avtaler de har valgt. 

Listing betyr at produktet skal finnes i butikk/kjede.

Frivillig listing betyr at produktet er tilgjengelig for butikk/kjede å bestille. Er ikke produktene listet, er de ikke tilgjengelig å bestille inn.