Årsmøtet 2022

Status medlemskapital – avsetninger og utbetalinger

Avsetninger av medlemskapital:

Konsernstyrets forslag til årsmelding for 2021 godkjennes som Nortura SA sin årsmelding for 2021. 

Styret innstiller for årsmøtet det framlagte konsernregnskapet som viser et resultat før skatt på 169,9 millioner kroner og et resultat etter skatt på 179,1 millioner kroner. Styret innstiller for årsmøtet det framlagte regnskapet for morselskapet Nortura SA med et årsresultat på 184,9 millioner kroner etter skatt. 

Konsernstyrets forslag til disponering av årets resultat godkjennes 

Årsresultat i Nortura SA 184 868 014 kr
Overføres til fond for vurderingsforskjeller 14 581 353 kr
Overføres til etterbetalingsfond 77 798 779 kr
Overføres til medlemskapitalkonto 75 000 000 kr
Avkastning på andelskapital og medlemskapital 17 487 882 kr

Utbetalinger av medlemskapital:

Konsernstyrets forslag til utbetaling av medlemskapital godkjennes med 95,8 millioner kroner.

Dette er avsetninger gjort på årsmøtet 2014 basert på opptjening/samhandling med Nortura i 2013.

tilbake til oversikten