Årsmøtet 2011

Status medlemskapital – avsetninger og utbetalinger

Avsetninger av medlemskapital:

Årsmøtet i Nortura SA godkjenner styrets forslag til disponering av resultat:

Årsresultat Nortura SA 205 127 841 kr
Overføres til fond for vurderingsforskjeller 9 432 501 kr
Avsatt til rente på andelsinnskudd og medlemskapitalkonti 7 000 000 kr
Overføres til individuelle medlemskapitalkonti i.h.t. omsetning 70 000 000 kr
Overføres til fri egenkapital 118 695 340 kr

tilbake til oversikten