Årsmøtet 2016

Status medlemskapital – avsetninger og utbetalinger

Avsetninger av medlemskapital:

Renten på andelskapital og medlemskapitalkonti settes til 3,99 % for 2015 og resultatet foreslås disponert slik:

Årsresultatet i Nortura SA 239 183 680 kr
Overføres fra fond for vurderingsforskjeller 15 085 259 kr
Avsatt til rente på andelsinnskudd og medlemskapitalkonti 26 428 000 kr
Overføres til individuelle medlemskapitalkonti 80 000 000 kr
Overføres til etterbetalingsfond 110 000 000 kr
Overføres til annen egenkapital 7 670 421 kr

tilbake til oversikten