Årsmøtet 2013

Status medlemskapital – avsetninger og utbetalinger

Avsetninger av medlemskapital:

Renten på andelskapital og medlemskapitalkonti settes til 4,59 % for 2012 og resultatet disponeres slik:

Årsresultat i Nortura SA 248 063 932 kr
Overføres fra fond for vurderingsforskjeller - 1 799 676 kr
Avsatt til rente på andelsinnskudd og medlemskapitalkonti 20 185 000 kr
Overføres til individuelle medlemskapitalkonti 80 000 000 kr
Etterbetaling 80 000 000 kr
Skatteeffekt etterbetaling  - 22 400 000 kr
Overføres til fri egenkapital 92 078 608 kr

tilbake til oversikten