Årsmøtet 2020

Status medlemskapital – avsetninger og utbetalinger

Avsetninger av medlemskapital:

Årsresultat i Nortura SA 78 564 267 kr
Overføres til fond for vurderingsforskjeller  20 867 863 kr
Overføres til etterbetalingsfond  57 696 404 kr

Utbetalinger av medlemskapital:

Innestående Medlemskonti disponert med grunnlag i årsregnskapet for 2010 vedtas utbetalt med 62 586 452 kroner.

Dette er avsetninger gjort på årsmøtet 2011 basert på opptjening/samhandling med Nortura i 2010).

tilbake til oversikten