Årsmøtet 2012

Status medlemskapital – avsetninger og utbetalinger

Avsetninger av medlemskapital:

Årsmøtet i Nortura SA godkjenner styrets forslag til disponering av resultat:

Årsresultat Nortura SA 145 920 551 kr
Overføres til fond for vurderingsforskjeller 19 005 180 kr
Avsatt til rente på andelsinnskudd og medlemskapitalkonti 22 000 000 kr
Overføres til individuelle medlemskapitalkonti i.h.t. omsetning 80 000 000 kr
Overføres til fri egenkapital 24 915 371 kr

tilbake til oversikten