Årsmøtet 2023

Status medlemskapital – avsetninger og utbetalinger

Avsetninger av medlemskapital:

Konsernstyrets forslag til disponering/dekning av årets resultat godkjennes av årsmøtet

Årsresultat i Nortura SA - 355 138 420 kr
Overføres til fond for vurderingsforskjeller 16 958 527 kr
Overføres til etterbetalingsfond  0 kr
Overføres til medlemskapitalkonto  0 kr
Avkastning på andelskapital og medlemskapital  0 kr
Overføres fra annen egenkapital  - 372 096 947 kr

Utbetalinger av medlemskapital:

Ingen utbetaling/rullering av medlemskapital

tilbake til oversikten