Årsmøtet 2017

Status medlemskapital – avsetninger og utbetalinger

Avsetninger av medlemskapital:

Årsresultatet i Nortura SA 410 314 509 kr
Overføres fra fond for vurderingsforskjeller 16 571 554 kr
Avsatt til rente på andelsinnskudd og medlemskapitalkonti 28 438 000 kr
Overføres til individuelle medlemskapitalkonti  80 000 000 kr
Etterbetaling medlemmer 100 000 000 kr
Skatte-effekt etterbetaling - 25 000 000 kr
Overføres til etterbetalingsfond 100 000 000 kr
Overføres til annen egenkapital 110 304 955 kr

Utbetalinger av medlemskapital:

Årsmøtet vedtar tilbakebetaling fra Medlemskapitalkonto som ble avsatt for 7 år siden. Dette utgjør per 31.12.2016 kr 61 917 677.  

Dette er avsetninger gjort på årsmøtet 2010 basert på opptjening/samhandling med Nortura i 2009)

tilbake til oversikten