Årsmøtet 2014

Status medlemskapital – avsetninger og utbetalinger

Avsetninger av medlemskapital:

Renten på andelskapital og medlemskapitalkonti settes til 4,93 % for 2013 og resultatet foreslås disponert slik: 

Resultat i Nortura SA  153 651 205 kr
Overføres fra fond for vurderingsforskjeller  - 14 824 796 kr
Avsatt til rente på andelsinnskudd og medlemskapitalkonti 25 341 000 kr
Overføres til individuelle medlemskapital  80 000 000 kr
Overføres til fri egenkapital   63 135 001 kr

tilbake til oversikten