Når er ei kvige kvige?

(09.04.21) Etter at Nortura innførte kvigeavtalen har vi fått noen henvendelser fra produsenter som ikke har fått med seg at ei kvige blir ung ku på 731 dager. Slaktekategori har for hele bransjen blitt bestemt ut fra alder i dager siden regelverket ble endret i 2011.

Kvige på beite

Av: Bengt Egil Elve, rådgiver storfe i Nortura

Et hunndyr som er fra og med 301 til og med 730 dager gammel regnes som kvige uavhengig om hun har kalvet eller ikke.

  • En kalv er slaktedyr som er 300 dager eller yngre
  • Ung okse og kvige er slaktedyr fra de er 301 til og med 730 dager
  • Ung ku og okse er slaktedyr som er 731 dager eller eldre
  • Når kua passerer 1460 dager, skifter den kategori fra ung ku til ku
  • Kategori kastrat er spesiell da den går fra 301 dager og opp til 1460 dager

Sammenheng mellom alder og slaktekategori

Kategori

dager fra og med

dager til og med

ca. alder mnd

ca. alder år

Kalv

fødsel

300

10

0,8

Kvige

301

730

24

2

Ung okse

301

730

24

2

Ung ku

731

1460

48

4

Ku

1461

-

over 48

over 4

Okse

731

-

over 24

over 2

Kastrat

301

1460

48

4

For kategoriene «ung okse» og «kvige» er det spesielt viktig å melde inn til slakt i god tid før de blir 730 dager. 

Dersom Ung okse blir over 730 dager, og skifter til okse, så vil avregningsprisen bli lavere og det utbetales heller ikke det statlige kvalitetstilskuddet for okse.

Dersom kvige blir over 730 dager, og skifter til ung ku, så er avregningsprisen lavere og Nortura kvigetillegg på 4 kr/kg faller bort.

Les mer om klassifisering hos Animalia

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)