Avlsdyr melk, kviger og kyr for salg i Nord-Norge

(17.07.24) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte avlsdyr melk, livkalv, kviger og kyr for salg i Nord-Norge.

Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:

Ref. nr Kommune Indnr Født Far Far til kalv Kalvings-
dato
BRSV/
BCoV
Bjerkaomr:              
20194 Sørfold 249898300500 1/11-22 12132 12348 3/1-25 Grønn
    249898300503 15/1-23 12172 12348 9/1-25 Grønn
               
16516 Bindal 250463001318 20/7-22 12166 12305 29/8-24 Grønn
  DD i mai i fjor 250463001328 27/8-22 30281 12302 1/9-24  
    250463001316 23/6-22 12147 12316

1/9-24

 
    250463001340 20/11-22 12174 12322 2/10-24  
               
Målselv- og Karasjokomr:  

 

         
20723 Tjeldsund

250167400690

20/2-22 40042 40068 20/5-24 Grønn
               
22968 Kvæfjord 250313500513 11/5-22 12142 12331 4/12-24 Grønn
    250313500521 22/11-22 12169 12325 22/11-24  
               
23420 Bardu 250418600630 21/8-22 12173 12312 28/10-24 Grønn

Innmeldte ungkviger Nord-Norge:

Ref nr.

Kom

Opplysninger

Far BRSV/BCoV
Målselv- og Karasjokomr:        
16731 Nordreisa 3 krysnigs kvigekalver født aug-okt 2023. 1 stk 50/50 NRF/Sim, 1 stk 50/50 NRF/Char og 1 stk NRF/Angus

70219

73149

74068

Rød
         
16910 Nordreisa 2 ungkviger født mai/juli 2023   Grønn
         
Bjerkaomr:        
17646 Bardal 50/50 Char/NRF kvigekalv, født mars 2023. 70131 Grønn
         
16320 Velfjord

2 ungkviger,  Jersey, født 6/4 og 8/4-2023

2 kvigekalver, Jersey, født 14/10 og 21/10-2023

27183

27182

27184

27178

Grønn
         
16449 Leirfjord 3 stk kvigekalver, 2stk nrf og 1stk 75% telemarksfe/nrf, født 21/12-23 - 2/2-24. Ukjent på to og 12259 på ene Rød
         
         

Innmeldt avlsokse melkerase:

Ref.nr Kommune Individnr BRSV/BCOV

For info om livdyr ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 95 51 84 00.

Kontaktpersoner: Arild Tronhus, Kristine Fosli og Birger Theodorsen.