Livdyr avlsdyr kjøtt

(Oppdatert 09.02.2023) Her finner du oversikt over avlsdyr kjøttfe til salgs i området Vestland, Rogaland og Agder.

Avlsdyr kjøtt

 

Agro Drektige Kviger Drektige Kyr Ungkviger Livkalv 
Aberdeen Angus  0 0 0 0
Lettrase 0 0 15 0
Tung rase 12 0 21 0
Lett rase HF 0 8   0
  0 0   0
  0 0   0
         
Førde        
Charolais  1 0 5 4
         
Sandeid/   Bergen         
Aberdeen Angus  0 3 0 0
Galloway 5 0 0 0
Lettrase-krysning 2 0 0 0

 

 

 

Kontakt Nortura Medlemssenter tlf. 955 18 400 (livdyr tast 2), eller epost medlem@nortura.no

Finn din livdyrformidler