Livdyr avlsdyr kjøtt

(Oppdatert 12.07.2023) Her finner du oversikt over avlsdyr kjøttfe til salgs i området Vestland, Rogaland og Agder.

Avlsdyr kjøtt

 

Agro Drektige Kviger Drektige Kyr Ungkviger Livkalv 
Kjøttfe Tung Rase  0 0 0 0
Kjøttfe Lett Rase AA 0 0 0 0
Kjøttfe Lett Rase HF 0 0 0 0
Kjøttfe Tung Rase 0 6 0 0
Førde        
Kjøttfe Tung Rase 0 0 0 0
         
Sandeid/   Bergen         
         
         
         

 

 

 

Kontakt Nortura Medlemssenter tlf. 955 18 400 (livdyr tast 2), eller epost medlem@nortura.no

Finn din livdyrformidler