Ungkviger, drektige kviger og kyr for salg av melkeraser, område Rudshøgda

(20.01.22) Tilførselområdet Rudshøgda.

Kontakt livdyrformidler for informasjon om livdyrmarkedet på kviger og kyr av mjølkeraser. Arket blir dessverre ikke oppdatert pga. manglende kapasitet på livdyravdelingen.

Telefon medlemssenter: 95 51 84 00 (ikke SMS)

Sara B. Asbjørnsen: tlf 90857827
mail: sara.beate.braten.asbjornsen@nortura.no

Utvalg av drektige dyr i tilførselsområde Rudshøgda

Kommune Rase Ind nr Type dyr Far

Forventet
kalving

Ins.

Avls-
verdi

Status
BRSV
BCoV

Ref nr
                   
                   
                   

Utvalg av kvigekalver og ungkviger i tilførselsområde Rudshøgda

Vi begynner å få livkalv og ungkviger for salg, liste kommer uke 36.

Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker mer opplysninger om dyrene.

Transport over lengre avstander må regne med  høyere fraktkostnader.

Kontakt Nortura medlemssenter tlf. 955 18 400 (tast 2)