Livdyr av kjøttfe for salg tilførselsområde Tønsberg

(05.07.24) Oversikt over tilgjengelig kjøttfe for salg. Vi har i tillegg kåra ungokser.

Hvis du er interessert i andre dyr enn det vi har innmeldt er det bare å ta kontakt med livdyravdelingen. Ring oss på 95 51 84 00 (ikke SMS) eller send e-post til:

Theresa Hammer
Sara Beate Bråten Asbjørnsen

Transport over større avstander vil bli dyrere enn oppsatte satser.

Hunndyr innmeldt:

Rase Alder/div.opplysninger Sted BRSV
BCoV
Ref
Cha X 3 Dr. kuer Åmot Rød 642
Her 3-4 dr. kviger Uvdal Grønn 647
Cha Opphørsbesetning Skogbygda Rød 667
Sim X 3 dr. kviger, kalving medio april Kvelde Rød 671
Ang  ca 20 ku m/kalv bed.klare Skotselv Rød 680
Gråfe Bed.klare kviger Rakkestad Rød 683
Cha 3 kvigekalver f. feb/mars Hokksund Rød 697
Her 3-4 dr kviger vårkalving, 3 kv.kalver Nissedal   700
Lett X 2 kuer Vatnestrøm Rød 701
Cha/ang 2 kvigekalver Skien Rød 707
Cha 2 dr.kviger stmb. Kalving aug. Degernes   710
Blonde 10 dr ku. Kalving aug/sept. Degernes   715
Cha X 5 bed.klare kviger  Kodal Rød 716
Cha 27 kuer,opphørsbesetning. Kalvet des Siljan Rød 717
Cha 22 ku m/kalv f. jan/feb. Opphør- Barkåker   720
Sim/Cha Ku, noen høstkalvere, noen kalver feb Hønefoss Rød 721
Cha 6 kåra ungkviger Skollenborg   723
Cha ku m kalv f fra feb Spydeberg   724
Her 8 ku med kalv     725
Cha blir bedekt snart med angus Skien   726
Cha kuer m/kalv og kviger Hemnes   728
Her 9 dr. kviger, gått med okse fra 20/5 Modum   730
Ang 2 ungkviger f. juni 2023 Holmestrand   731
Ang 5-8 ang kuer m/kalv, kalving fra juni og utoover  Andebu   732

Avlsokser innmeldt:

Rase

Alder/div.opplysninger

Sted

BRSV
BCoV

Ref

Ang

F.06.05.19 02380017/1952 - 67875, fra høst 24

Spydeberg

Rød

2913

Sim

F.14.02.22. 2506243/01185 Kolla

Sylling

Rød

2985

Her

F.08.02.21. 2499089/02118 68351 Kolla

Ål

Rød

2988

Cha

F.19.10.18 04150201/8846 67365  PP kolla

Skotselv

 

2993

Cha

F. 17.01.20 2501138/00006 Avhorna

Ytre Enebakk

Grønn

3018

Sim

F. 28.02.22 2503564/01110 69652 Kolla

Enebakk

Rød

3022

Sim

F. 02.12.23 2506243/01228 Kolla

Sylling

Rød

3025

Her

F. 25.02.20 2725971/02004 Kolla

Ørje

Rød

3027

Blo

F. 22.11.19 02504491/02243 68187 Avhorna

Porsgrunn

Rød

3038

Sim

F. 29.04.23 2508696/01018 Kolla

Vikersund

Rød

3041

Sim

F. 29.11.21 2503564/01090 69438 Nyvler

Barkåker

Rød

3042

Lim F. 2019 05320015/1605 66649 Kolla Kvelde Rød 3047
Ang F. 2020 02503458/01238 67308 Kolla. Ledig 1/9 Sylling Rød 3051
Sim F. 2021 2506069/00171 68944 PP kolla.  Sandefjord   3053
Sim F. 2023 2505860/00517. PP kolla. Ledig høst Enebak Rød 3054
Sim F. 2021 2503564/01074 68475. Nyvler. Vikersund Rød 3055
Cha F. 2018 07130325/8935 66233. Kolla. Rakkestad Rød 3056
Her F. 2022 2502657/02207. Kolla. Hjartdal Rød 3057
Ang F. 2021 2499234/02121 69036. Ledig uke 30 Vatnestrøm Rød 3058
Sim F. 2021 2503564/01091 69431. Nyvler. Ledig 1/9 Våle Rød 3059
Ang F. 2021 2499492/06338 68750. Kolla. Ledig aug. Uvdal   3061
Cha F. 2023 2491295/01128 501180. Avhorna. Skotselv Rød 3062
Sim F. 2021 2378797/01973 Kolla Lier Rød 3063

Vi har flere ungdyrkåra okser for salg av Blonde, Simmental, Angus, Charolais og Hereford.
Kontakt livdyravdelingen for flere opplysninger.