Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris

(05.12.22) Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris (PGE) er den halvårlige gjennomsnittsprisen på hele slakt og egg. Engrosprisen er lik enten det selges til industrikunder eller går videre til foredling i Nortura. Engrosprisen skal i prinsippet kunne dekke kostnader som påløper fram til et dyr er ferdig slaktet og henger på krok, eller eggene er sortert på brett.

Det omfatter bl.a. inntransport og slakting av dyr og sortering av egg. Det er derfor endringen i avregningsprisen ofte blir annerledes enn endringen i engrospris. 


Den ukentlige prisen (prisløypa) kan variere mye gjennom halvåret på enkelte dyreslag. Hensikten med prisløypa er å bidra til at vi har mest mulig slakt å tilby når etterspørselen er størst. Klarer vi det, vil vi redusere behovet for innfrysing og omsetningsavgifta blir lavere.

Fra engrospris til avregningspris

Engrosprisen er utgangspunktet for beregningen av avregningsprisen. Dette gjelder for alle dyreslag og egg, også for kylling og kalkun som er tatt helt ut av markedsordningene.

Avregningspris til bonde er forskjellen mellom engrosprisen på slakt eller egg, og kostnadene som Nortura har for å få slakta dyra eller sortere egga. I tillegg er endringer i verdien av biprodukter, hud og skinn, Norturas egne tillegg/trekk og offentlige avgifter med på å avgjøre den endelige avregningsprisen.

Tabellen viser elementene fra engrospris til avregningspris, også kalt nettonoteringen.

Nettonotering kjøtt

Nettonotering egg

Engrospris

Engrospris

- Kjøttkontrollavgift

- Forskningsavgift

- Forskningsavgift

- Sorteringskostnad

+/- Verdi av hud, skinn og biprodukt

- Inntransport

- Slaktekostnad

- Spesielle trekk

- Inntransport

- Omsetningsavgift

- Spesielle trekk

= Veiledende avregningspris

- Omsetningsavgift

+ Norturatillegg

= Veiledende avregningspris

+ Evt. Etterbetaling

+ Norturatillegg

= Utbetalingspris til produsent

+ Evt. Etterbetaling

= Utbetalingspris til produsent