Prisnotering purke og råne

(02.01.24) Notering purker og råner nr. 1/2024 gjeldende fra 1. januar. Prisene er ved omsetning gjennom Nortura sin livdyrformidling.

Type purke/råne/aldersgruppe

Pris

Kvalitetstillegg

Småpurker - TN70-purker

   

Basispris 18 uker

kr 4225

Avlsavgift kr 45 er inkl. i basispris

Tillegg/fradrag per uke over/under 18 uker

Fradrag kr 210
Tillegg kr 210

 

Ubedekte ungpurker * )

   

Grunnpris 22 uker
TN70-purker
Landsvin


kr 5320
kr 5870

Renrasetillegg
(Landsvin) kr 550
er inkludert i prisen

Avlsavgift kr 50 er inkl. i basispris

Alderstillegg (fra 22 - 34 uker)

kr 210

 

Bedekte ungpurker **)

   

Grunnpris (6 uker etter paring)
TN70-purker
Landsvin

Gjelder garantert drektig
kr 9855
kr 10405
 

Renrasetillegg
(Landsvin) kr 550
er inkludert i prisen

Avlsavgift kr 55 er inkl. i basispris

Tillegg/fradrag per uke ved lev. før/etter 6 uker etter paring

kr 225

 

Ungråne

   

Basispris
Grunnpris ca 7 mnd avlsverdi = 100

kr 5000

Avlsverdi tillegg pr poeng over 100: kr 125

Det utbetales et SPF-tillegg på 20 % på purker Landsvin SPF og TN70 SPF.

For Nordland, Troms og Finnmark er det avvikende priser.

*) Tillegg for vaksinering mot parvovirus 2 gonger er inkludert i prisen for TN70-purker og Landsvin. Dersom vaksinering ikke er utført, trekkes kr 70 per gang. Risikotillegg på kr 50 er inkludert i prisen for ungpurker av både Landsvin og TN70-purker . Dersom colivaksine er utført, gis et tillegg på kr 70 per vaksine.

**) For purker som omsettes etter 1. kull, er det anbefalt et pristrekk på 10 % av veiledene notering

Krav til minstevekt ved ulik alder:

Alder uker

10

22

30

Vektkrav, kg

22

80

125

Stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning finner du i våre leveringsvilkår (krever innlogging):

» Leveringsvilkår Nortura, stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning