Siste prisendring og prisprognose gris

(28.06.24) Avregningsprisen på gris reduseres med 8 øre pr kg, mens purke flådd økes prisen med 37 øre, og råne flådd med 15 øre fra mandag 1. juli. Endringene skyldes økt engrospris for purke og råne, mens det er økte slaktekostnader og redusert innmatverdi for alle kategoriene.

Tidligere endringer:

  • Fra mandag 1. april går avregningsprisen for slaktegris opp med kr 0,13 pr kg, flådd purke og råne med kr 0,20 pr kg, pga reduserte kostnader.
  • Avregningspris for gris reduseres fra kr 0,17 til 0,97 pr kg avhengig av vektgruppe – se pristabell. Endringene skyldes også økt omsetningsavgift, økte slaktekostnader og redusert innmatverdi. Som tidligere informert om reduseres pris på gris over 87 kg fra 1.1.24. Smågrisprisen reduseres med kr 20,- pr stk fra samme dato. Salgspris helsegris ved 25 kg blir da kr 1050,- pr stk.

» Avregningspriser gris - pristillegg gris